09.11.2016, autor: 1 LO

Zebrania z rodzicami

W poniedziałek 14 listopada odbędą się śródsemestralne spotkania wychowawców klas z Rodzicami.

Klasy I i III - godz. 16:00; kl. II - godz. 17:00.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - list do rodziców

Dlaczego warto czytać?