nauczyciele

Język polski

mgr Maria Bikowska

mgr Beata Hawrylak

mgr Piotr Linek

mgr Magdalena Lis

mgr Małgorzata Twardziszewska

mgr Beata Wasilewska-Wnuk

Język angielski

mgr Mieczysława Adamczuk

mgr Monika Borowska

mgr Paulina Bryła

mgr Barbara Gruszka

mgr Luiza Karwan

mgr Jerzy Kusz

mgr Urszula Kusz

mgr Małgorzata Struk

mgr Agnieszka Turzyniecka

mgr Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

mgr Bernarda Paszko

Język hiszpański

mgr Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

mgr Agata Tyszko-Dorn

mgr Agnieszka Szala

Język rosyjski

mgr Ewa Zawada-Kiszczak

mgr Magdalena Nizioł

Język łaciński

mgr Mirosława Podhajny

Historia

mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

mgr Michał Pałczyński

Wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Adamowicz

mgr Agnieszka Niańko

Historia i społeczeństwo

mgr Paulina Adamowicz

mgr Agnieszka Niańko

mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

Geografia

mgr Joanna Barańska

mgr Dorota Wituch

Biologia

mgr Krzysztof Bałuka

mgr Iwona Kicińska

mgr Paweł Stańczak

Matematyka

mgr Renata Czerwieniec

mgr Krzysztof Linek

mgr Gabriela Kostrubała

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska

mgr Jadwiga Rogala

mgr Jolanta Naworol

Fizyka

mgr Elżbieta Grzybek

mgr Andrzej Mazurkiewicz

mgr Jarosław Terlecki

Chemia

mgr Marta Dynowska

dr Włodzimierz Kuśmierczuk

dr Agata Waszek

dr Iwona Zych-Wężyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Biedula

mgr Mariusz Farion

Wiedza o kulturze

mgr Małgorzata Dybiec

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariusz Farion

Informatyka

mgr Paweł Biedula

mgr Grzegorz Nogas

mgr Zbigniew Pałka

dr Agata Waszek

Wychowanie fizyczne

mgr Jerzy Bekas

mgr Tomasz Flis

mgr Andrzej Kobylarz

mgr Konrad Kostrubała

mgr Grażyna Mandziuk

mgr Katarzyna Kowanek

mgr Agata Kucharska

mgr Marcin Tomaszewski

mgr Emil Rafalski

Religia

mgr Bożena Kukułowicz

ks. Konrad Bulak

mgr Anna Szczygieł

Robotyka i grafika komputerowa

mgr Paweł Biedula

mgr Zbigniew Pałka

dr Agata Waszek 

Ekonomia w praktyce

mgr Mariusz Farion

Muzyka

mgr Andrzej Czernik

Przyroda

mgr Iwona Kicińska

Pedagog szkolny

dr Bożena Krupa

mgr Beata Soboń

Psycholog szkolny

mgr Iwona Bełz-Wrona

Biblioteka

mgr Alicja Kamińska

mgr Magdalena Podolak