nauczyciele

Język polski

 

Beata Hawrylak

Piotr Linek

Magdalena Lis

Małgorzata Twardziszewska

Beata Wasilewska-Wnuk

 

Język angielski

 

Mieczysława Adamczuk

Monika Borowska

Barbara Gruszka

Luiza Karwan

Barbara Kowalczyk

Jerzy Kusz

Urszula Kusz

Małgorzata Struk

Agnieszka Turzyniecka

Dorota Wiśniewska-Brogowska

 

Język francuski

 

Bożena Krupa

Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

 

Język hiszpański

 

Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

 

Język niemiecki

 

Agata Tyszko-Dorn

Agnieszka Szala

 

Język rosyjski

 

Ewa Kiszczak

Magdalena Nizioł

 

Język łaciński

 

Mirosława Podhajny

 

Historia

 

Anna Szyszka

Michał Pałczyński

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Paulina Adamowicz

Agnieszka Niańko

 

Historia i społeczeństwo

 

Agnieszka Niańko

Anna Szyszka

 

Geografia

 

Joanna Barańska

Dorota Wituch

 

Biologia

 

Krzysztof Bałuka

Magda Mizerska-Pieniak

Paweł Stańczak

 

Matematyka

 

Maria Bubiłek

Renata Czerwieniec

Krzysztof Linek

Gabriela Kostrubała

Jadwiga Rogala

Jolanta Naworol

 

Fizyka

 

Radosław Dąbrowski

Elżbieta Grzybek

Andrzej Mazurkiewicz

 

Chemia

 

Włodzimierz Kuśmierczuk

Lucyna Mielniczuk

Marta Dynowska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Paweł Biedula

 

Wiedza o kulturze

 

Małgorzata Dybiec

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Mariusz Farion

 

Informatyka

 

Paweł Biedula

Grzegorz Nogas

Zbigniew Pałka

 

Wychowanie fizyczne

 

Andrzej Kobylarz

Konrad Kostrubała

Piotr Maliszewski

Grażyna Mandziuk

Maciej Kokoszka

Wojciech Groniewski

Marcin Tomaszewski

Emil Rafalski

 

Religia

 

Bożena Kukułowicz

ks. Jerzy Frankiewicz

ks. Leszek Boryło

 

Etyka

 

Małgorzata Sochań-Krupa

 

Zajęcia artystyczne

 

Agnieszka Muszyńska-Brzyska

 

Pedagog szkolny

 

Katarzyna Misiarz

 

Psycholog szkolny

 

Iwona Bełz-Wrona

 

Biblioteka

 

Alicja Kamińska

Magdalena Podolak