nauczyciele

Język polski

p. Maria Bikowska
p. Beata Hawrylak
p. Piotr Linek
p. Magdalena Lis
p. Joanna Pawluk
p. Małgorzata Twardziszewska

Język angielski

p. Mieczysława Adamczuk
p. Barbara Gruszka
p. Magdalena Hrynkiewicz
p. Barbara Kowalczyk
p. Jerzy Kusz
p. Urszula Kusz
p. Małgorzata Struk
p. Joanna Szozda
p. Agnieszka Turzyniecka
p. Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

p. Bożena Krupa
p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język hiszpański

p. Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

p. Agata Tyszko-Dorn
p. Agnieszka Szala

Język rosyjski

p. Ewa Kiszczak
p. Magdalena Nizioł

Język łaciński

p. Mirosława Podhajny

Historia

p. Anna Szyszka
p. Michał Pałczyński

Wiedza o społeczeństwie

p. Paulina Adamowicz
p. Zygmunt Kamiński
p. Agnieszka Niańko

Historia i społeczeństwo

p. Magdalena Sak

Geografia

p. Joanna Barańska
p. Dorota Wituch

Biologia

p. Krzysztof Bałuka
p. Mirosława Kędzierska
p. Magda Mizerska-Pieniak
p. Paweł Stańczak

Matematyka

p. Maria Bubiłek
p. Renata Czerwieniec
p. Krzysztof Linek
p. Gabriela Kostrubała
p. Jadwiga Rogala
p. Agnieszka Muszyńska-Brzyska
p. Jolanta Naworol

Fizyka

p. Elżbieta Grzybek
p. Andrzej Mazurkiewicz

Chemia

p. Włodzimierz Kuśmierczuk
p. Lucyna Mielniczuk
p. Radosław Dąbrowski
p. Marta Dynowska
p. Agata Waszek

Edukacja dla bezpieczeństwa

p. Paweł Biedula

Wiedza o kulturze

p. Zbigniew Pałka

Podstawy przedsiębiorczości

p. Mariusz Farion

Informatyka

p. Agata Waszek
p. Grzegorz Nogas
p. Zbigniew Pałka

Wychowanie fizyczne

p. Andrzej Kobylarz
p. Konrad Kostrubała
p. Agata Kucharska
p. Piotr Maliszewski
p. Maciej Kokoszka
p. Wojciech Groniewski
p. Marcin Tomaszewski
p. Emil Rafalski

Religia

s. Mirosława Kozioł
p. Bożena Kukułowicz
ks. Jerzy Frankiewicz
ks. Leszek Boryło

Etyka

p. Małgorzata Sochań-Krupa

Pedagog szkolny

p. Katarzyna Misiarz

Psycholog szkolny

p. Monika Semczuk-Sołek

Biblioteka

p. Alicja Kamińska
p. Magdalena Podolak