nauczyciele

Język polski

mgr Maria Bikowska

mgr Beata Hawrylak

mgr Piotr Linek

mgr Magdalena Lis

mgr Małgorzata Twardziszewska

mgr Beata Wasilewska-Wnuk

Język angielski

mgr Mieczysława Adamczuk

mgr Monika Borowska

mgr Paulina Bryła

mgr Barbara Gruszka

mgr Luiza Karwan-Shaw

mgr Jerzy Kusz

mgr Urszula Kusz

mgr Barbara Rybczyńska

mgr Agnieszka Turzyniecka

mgr Dorota Wiśniewska-Brogowska

Język francuski

mgr Bernarda Paszko

Język hiszpański

mgr Edyta Jaremczuk

mgr Aneta Rudawska

mgr Katarzyna Wyszyńska-Gwozda

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Szala

mgr Agata Tyszko-Dorn

Język rosyjski

mgr Magdalena Nizioł

Język łaciński

mgr Mirosława Podhajny

Historia

mgr Aleksandra Hajduk

dr Janusz Korga

mgr Michał Pałczyński

mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

mgr Agnieszka Niańko

Wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Adamowicz

mgr Agnieszka Niańko

Historia i teraźniejszość

mgr Paulina Adamowicz

mgr Agnieszka Niańko

mgr Anna Szyszka-Tomaszewska

mgr Michał Pałczyński

 

Geografia

mgr Joanna Barańska-Budzyńska

mgr Marzena Majewska-Wszoła

mgr Dorota Wituch

Biologia

mgr Krzysztof Bałuka

mgr Iwona Kicińska

mgr Paweł Stańczak

Matematyka

mgr Agnieszka Bratkowska

mgr Barbara Chałupczak

mgr Renata Czerwieniec

mgr Krzysztof Linek

mgr Gabriela Kostrubała

mgr Agnieszka Muszyńska-Brzyska

mgr Jadwiga Rogala

 

Fizyka

mgr Elżbieta Grzybek

mgr Andrzej Mazurkiewicz

mgr Wiesław Sroka

mgr Jarosław Terlecki

Chemia

mgr Marta Dynowska

mgr Małgorzata Kardasz-Jankowska

dr Iwona Zych-Wężyk

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Biedula

mgr Mariusz Farion


Podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariusz Farion

Informatyka

 

mgr Paweł Biedula

mgr Grzegorz Nogas

mgr Zbigniew Pałka

 

Doradztwo zawodowe

 

mgr Mariusz Farion

 

Wychowanie fizyczne

mgr Jerzy Bekas

mgr Andrzej Kobylarz

mgr Maciej Kokoszka

mgr Konrad Kostrubała

mgr Grażyna Mandziuk

mgr Katarzyna Kowanek

mgr Agata Kucharska

mgr Magdalena Nizioł

mgr Dariusz Piróg

mgr Marcin Tomaszewski

mgr Emil Rafalski

Religia

mgr Diana Adamska

mgr Bożena Kukułowicz

dr Mieczysław Piątek

mgr Anna Szczygieł

ks. Marcin Lewczuk

 

Muzyka

mgr Katarzyna Kowanek


Pedagog szkolny

mgr Diana Gramatyka

dr Bożena Krupa

 

Psycholog szkolny

mgr Iwona Bełz-Wrona

Biblioteka

mgr Alicja Kamińska

mgr Magdalena Podolak