procedury w I LO i wzory wniosków

Poniższe dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącgo w Zamościu pod adresem internetowym bip.1lo.com.pl

ZARZĄDZENIE NR 48 PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA STOPNIA ALARMOWEGO

PISMO DO DYREKTORÓW WYDZIAŁÓW UM W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZENIEM NR 48 PREZESA RADY MINISTRÓW

I STOPIEŃ ALARMOWY

II STOPIEŃ ALARMOWY

Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 obowiązujące na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Program wychowawczo - profilaktyczny

Regulamin pracy zdalnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Instrukcja bezpieczeństwa - terroryzm

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Karta informacyjna ucznia

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie o zwolnienie z zajęć wf

Podanie o duplikat legitymacji

Podanie o duplikat świadectwa

Wniosek o organizację zajęć z etyki

Wniosek o organizację zajęć religii

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Wniosek o udostępnienie mLegitymacji szkolnej