kalendarium

2022/2023

Tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 22 w rankingu Perspektyw  

 

2021/2022 

Tytuł BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI 2022 w Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 

89 miejsce w OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU Liceów przygotowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja  

Tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 22 w rankingu Perspektyw 

 

2020/2021

19 X-   nauka w trybie zdalnym

Tytuł Srebrnej Szkoły 2021 w rankingu Perspektyw

 

2019/2020

X edycja międzyszkolnego konkursu Miesiąc Opowiadań

Srebrna tarcza 2020 w rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy”

Tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 w Rankingu Olimpijskim COPTIOSH

12.03- 26.06.2020 nauka w trybie zdalnym z powodu pandemii

Przeniesienie siedziby Szkoły do Pałacu Zamoyskich na czas remontu budynku Akademii

Współorganizacja Sesji Krajoznawczej PTTK poświęconej Szymonowi Szymonowicowi

2018/2019

Certyfikat Szkoła Innowacji 2019 oraz wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Inicjatywa za projekt społeczny „Nie jestem byle kim”

II m-ce  w ogólnopolskim Finale Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu za projekt społeczny "Wsiadamy w przyszłość - przystanki na miarę XXI wieku"

Tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2019 w Rankingu Olimpijskim COPTIOSH

Przyznanie certyfikatu Szkoła Pozytywnego Myślenia

Srebrna tarcza 2019 w rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy”

Złoty medal dla chóru w Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek

2017/2018

Nagroda „Złotego Wilka” dla uczniów realizujących projekt społeczny Nie Jestem Byle Kim

Przyznanie tytułu Szkoła Kompetencji Przyszłości

W VI edycji projektu „Szkoła Innowacji” I Liceum Ogólnokształcące otrzymało CERTYFIKAT „Szkoła – Lider Innowacji” i nagrodę „Uczeń – Lider Innowacji” dla Pawła Flisa

Objęcie funkcji dyrektora przez p. dr Bożenę Krupę

Przyznanie Szkole tytułu "Stacja Kultury" za wszechstronną działalność kulturalną i inspirowanie inicjatyw uczniów

Znak jakości "Srebrna Szkoła" 2018 w rankingu Perspektyw

Tytuł Platynowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP za zajęcie II miejsca w Rankingu Olimpijskim COPTIOSH 2018

2017

Biblioteka szkolna otrzymała statuetkę oraz tytuł Animatora Kultury Zamościa za r. 2016

Szkoła wyróżniona tytułem „Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP” za zajęcie 9 miejsca w ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim w olimpiadach społeczno-prawnych

W V edycji projektu „Szkoła Innowacji”  I Liceum otrzymało tytuł laureata w kategoriach: „Dyrektor – Lider Innowacji”  – Zygmunt Kamiński, „Nauczyciel – Lider Innowacji”  – Włodzimierz Kuśmierczuk, oraz wyróżnienia  „Szkoła – Lider Innowacji”  i „Uczeń – Lider Innowacji” dla Mariusza Leśniaka

Organizacja Nocy Akademii w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów

2016

Odsłonięcie tablicy poświęconej Dyrektorowi Michałowi Bojarczukowi

Przyznanie tytułu Szkoła Sukcesu

Odsłonięcie tablicy Stanisława Młodożeńca

Otrzymanie certyfikatu: Szkoła Innowacji

Odsłonięcie tablicy poświęconej Markowi Grechucie

Jubileusz 100-lecia

2015

Srebrna Tarcza „Perspektyw”

Mariusz Leśniak otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie „Cannybot Design Competition”

Włodzimierzowi Kuśmierczukowi nadano tytuł honorowy Profesora Oświaty

2014

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Mateusz Szczygieł zdobył złoty medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Hanoi

Szkole przyznano Srebrną Tarczę rankingu najlepszych szkół „Perspektyw”

2013

Odsłonięcie tablicy poświęconej profesorowi Teofilowi Lawgminowi.

Zawarcie porozumienia o ustanowieniu stypendium Dyrektora Bolesława Hassa.

2012

X Jubileuszowy Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych.

X Jubileuszowy Konkurs Piosenki Angielskiej .

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Dyrektorowi Bolesławowi Hassowi.

2011

Wizyta Horsta Köhlera byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.

Wizyta partnerska przedstawicieli szkoły z Chanty - Mansyjsk z Rosji.

Wizyta Sangduen Chailert z Tajlandii fundatorki rezerwatu dla słoni.

Wizyta księdza biskupa Wacława Depy.

2010

Wystąpienie dyrektora Zygmunta Kamińskiego na uroczystej Sesji Rady Miasta z wykładem na temat: „Konstytucja 3 maja dziełem Oświecenia”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Leonowi Zdzisławowi Stroińskiemu.

Wizyta astronautów promu kosmicznego STS-130 Endeavour.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.

Inauguracja Polonijnego Festiwalu Sportu Powszechnego.

I Miesiąc opowiadań – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2009

I Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.

Powołanie Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym.

Nawiązanie współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie w zakresie organizacji drugiego etapu Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

2008

Nawiązanie współpracy ze szkołą Gymnasia Realit – Rishon Le-Cijon w Izraelu.

2007

Ponowny wybór Zygmunta Kamińskiego na dyrektora Szkoły.

I edycja Przeglądu Poezji Śpiewanej Realia.

2006

Zjazd Jubileuszowy z okazji 90-lecia szkoły.

STACHURIADA zorganizowana przez uczniów I LO w klubie KOSZ w Zamościu. 

2005

Sesja ogólnopolska „Zamoyscy w dziejach Polski, w kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury”.

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Polską w Landwarowie na Litwie; wymiana młodzieży.

Remont części dachu i odnowienie elewacji wschodniej budynku.

2004

Renowacja szkolnego dziedzińca.

Promocja tomiku poezji uczniowskiej  „W każdym wierszu jest wilk”.

Odsłonięcie tablicy Patrona Szkoły J. Zamoyskiego.

Rozpoczęcie procesu komputeryzacji biblioteki szkolnej.

2003

Zdobycie tytułu „Szkoła z Klasą” w ogólnopolskim konkursie na najlepsze szkoły.

I Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w językach obcych.

Przyjęcie delegacji różnych młodzieżowych organizacji niemieckich.

Zajęcie I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przez I LO w Zamościu.

Spotkanie z posłem Janem Byrą i jego sekretarzem z okazji przystąpienia Polski do UE.

Renowacja auli. 

2002

Objęcie funkcji dyrektora przez Zygmunta Kamińskiego.

Spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta Zamościa.

2001

Zjazd Jubileuszowy z okazji 85-lecia szkoły.

2000

Zatwierdzenie do realizacji WSO.

Rozpoczęcie prac nad Programem Wychowawczym Szkoły. 

Przyjęcie do szkoły ostatniego rocznika uczniów systemu czteroletniego.

Promocja tomiku poezji autorstwa uczniów liceum pt. "Kształt słowa. Antologia młodych".

1999

Zmiana organu prowadzącego szkołę na powiat - miasto Zamość.

Organem nadzorującym staje się Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu.

Odnowienie elewacji budynku Akademii Zamojskiej od ul. Akademickiej.

1998

I Piątek Literacki – cykl comiesięcznych spotkań z twórcami literatury.

1997

Objęcie funkcji dyrektora przez Halinę Chwiejczak.

1996

Zjazd jubileuszowy z okazji 80-lecia szkoły.

Utworzenie czytelni szkolnej.

1995

Nawiązanie kontaktów z gimnazjum w Schwabisch Hall.

1994

Obchody jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.

Sesja naukowa z okazji jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.

I walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Profesorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.

1993

Udział Szkoły w Ogólnopolskim Seminarium Samorządów Uczniowskich w Krakowie.

Modernizacja budynku - poprawa stanu technicznego i estetycznego.

1992

Objęcie funkcji dyrektora przez Zygfryda Bieleckiego.

Realizacja filmu Grzegorza Królikiewicza "Przypadek Pekosińskiego" na terenie szkoły.

1988 – 1989

Udział Liceum w Ogólnopolskim Seminarium Klubu Przodujących Szkół zorganizowanym w Płońsku i w Zamościu.

1977-1978

Zmiany w organizacji zajęć w klasach maturalnych – fakultety.

1976

Odznaczenie Liceum Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego.

1975

Rozpoczęcie realizacji Kodeksu Ucznia wprowadzonego przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

1971

Powołanie na stanowisko dyrektora liceum Bolesława Hassa.

1966

50 rocznica powstania Gimnazjum i Liceów Ogólnokształcących; Jubileuszowy Zjazd.

1958

Założenie instalacji centralnego ogrzewania i nowego oświetlenia.

1957

Ponowne objęcie funkcji dyrektora przez Michała Bojarczuka.

1953

Mianowanie dyrektorem szkoły Kazimierza Mazurka.

1946

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Gimnazjum.

1945

Powołanie Bratniej Pomocy i otwarcie sklepiku uczniowskiego.

1944

Reaktywowanie gimnazjum.

Objęcie funkcji dyrektora przez Michała Bojarczuka.

1939-1944

Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej przez Tadeusza Gajewskiego i Stanisławę Żochowską.

1938

I zjazd wychowanków.

1937-1938

Zakończenie procesu pełnej reorganizacji gimnazjów.

1932

Przekształcenie ośmioklasowych gimnazjów w czteroletnie. 

Objęcie funkcji dyrektora przez Adama Szczerbowskiego.

1929

I Zjazd w 300-tną rocznicę śmierci Szymona Szymonowica.

Otwarcie bursy im. Szymona Szymonowica.

1925-1926

Pełnienie obowiązków dyrektora przez Edwarda Szrota.

1924

Wprowadzenie jednolitych mundurków szkolnych.

1922

Pierwsze egzaminy maturalne.

Powstanie orkiestry szkolnej prowadzonej przez prof. Stanisława Bryka.

1921

Przejcie gimnazjów zamojskich pod zarząd Okręgu Szkolnego Warszawskiego.

Przekazanie szkole ufundowanego przez Radę Miejską sztandaru.

1919

Nadanie imienia Jana Zamoyskiego Gimnazjum Męskiemu; przyjęcie przez gimnazja zamojskie struktury programowej gimnazjum humanistycznego z łaciną.

1918

Przejęcie gmachu byłej Akademii Zamojskiej przez Gimnazjum.

1916

Otwarcie Realnego Gimnazjum Męskiego; powołanie Kazimierza Lewickiego na dyrektora.