kalendarium

1916
Otwarcie Realnego Gimnazjum Męskiego; powołanie Kazimierza Lewickiego na dyrektora.
1918
Przejęcie gmachu byłej Akademii Zamojskiej przez Gimnazjum.
1919
Nadanie imienia Jana Zamoyskiego Gimnazjum Męskiemu; przyjęcie przez gimnazja zamojskie struktury programowej gimnazjum humanistycznego z łaciną.
1921
Przejcie gimnazjów zamojskich pod zarząd Okręgu Szkolnego Warszawskiego.
Przekazanie szkole ufundowanego przez Radę Miejską sztandaru.
1922
Pierwsze egzaminy maturalne.
Powstanie orkiestry szkolnej prowadzonej przez prof. Stanisława Bryka.
1924
Wprowadzenie jednolitych mundurków szkolnych.
1925-1926
Pełnienie obowiązków dyrektora przez Edwarda Szrota.
1929
I Zjazd w 300-tną rocznicę śmierci Szymona Szymonowica.
Otwarcie bursy im. Szymona Szymonowica.
1932
Przekształcenie ośmioklasowych gimnazjów w czteroletnie.
Objęcie funkcji dyrektora przez Adama Szczerbowskiego.
1937-1938
Zakończenie procesu pełnej reorganizacji gimnazjów.
1938
I zjazd wychowanków.
1939-1944
Tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej przez Tadeusza Gajewskiego i Stanisławę Żochowską.
1944
Reaktywowanie gimnazjum.
Objęcie funkcji dyrektora przez Michała Bojarczuka.
1945
Powołanie Bratniej Pomocy i otwarcie sklepiku uczniowskiego.
1946
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Gimnazjum.
1953
Mianowanie dyrektorem szkoły Kazimierza Mazurka.
1957
Ponowne objęcie funkcji dyrektora przez Michała Bojarczuka.
1958
Założenie instalacji centralnego ogrzewania i nowego oświetlenia.
1966
50 rocznica powstania Gimnazjum i Liceów Ogólnokształcących; Jubileuszowy Zjazd.
1971
Powołanie na stanowisko dyrektora liceum Bolesława Hassa.
1975
Rozpoczęcie realizacji Kodeksu Ucznia wprowadzonego przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

1976
Odznaczenie Liceum Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego.

1977-1978
Zmiany w organizacji zajęć w klasach maturalnych – fakultety.

1988 – 1989
Udział Liceum w Ogólnopolskim Seminarium Klubu Przodujących Szkół zorganizowanym w Płońsku i w Zamościu.

1992
Objęcie funkcji dyrektora przez Zygfryda Bieleckiego.
Realizacja filmu Grzegorza Królikiewicza "Przypadek Pekosińskiego" na terenie szkoły.

1993
Udział Szkoły w Ogólnopolskim Seminarium Samorządów Uczniowskich w Krakowie.
Modernizacja budynku - poprawa stanu technicznego i estetycznego.

1994
Obchody jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.
Sesja naukowa z okazji jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.
I walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Profesorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.

1995
Nawiązanie kontaktów z gimnazjum w Schwabisch Hall.

1996
Zjazd jubileuszowy z okazji 80-lecia szkoły.
Utworzenie czytelni szkolnej.

1997
Objęcie funkcji dyrektora przez Halinę Chwiejczak.

1998
I Piątek Literacki – cykl comiesięcznych spotkań z twórcami literatury.

1999
Zmiana organu prowadzącego szkołę na powiat - miasto Zamość.
Organem nadzorującym staje się Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu.
Odnowienie elewacji budynku Akademii Zamojskiej od ul. Akademickiej.

2000
Zatwierdzenie do realizacji WSO.
Rozpoczęcie prac nad Programem Wychowawczym Szkoły.
Przyjęcie do szkoły ostatniego rocznika uczniów systemu czteroletniego.
Promocja tomiku poezji autorstwa uczniów liceum pt. "Kształt słowa. Antologia młodych".

2001
Zjazd Jubileuszowy z okazji 85-lecia szkoły.

2002
Objęcie funkcji dyrektora przez Zygmunta Kamińskiego.
Spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta Zamościa.

2003
Zdobycie tytułu „Szkoła z Klasą” w ogólnopolskim konkursie na najlepsze szkoły.
I Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w językach obcych.
Przyjęcie delegacji różnych młodzieżowych organizacji niemieckich.
Zajęcie I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przez I LO w Zamościu.
Spotkanie z posłem Janem Byrą i jego sekretarzem z okazji przystąpienia Polski do UE.
Renowacja auli.

2004
Renowacja szkolnego dziedzińca.
Promocja tomiku poezji uczniowskiej  „W każdym wierszu jest wilk”.
Odsłonięcie tablicy Patrona Szkoły J. Zamoyskiego.
Rozpoczęcie procesu komputeryzacji biblioteki szkolnej.

2005
Sesja ogólnopolska „Zamoyscy w dziejach Polski, w kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury”.
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Polską w Landwarowie na Litwie; wymiana młodzieży.
Remont części dachu i odnowienie elewacji wschodniej budynku.

2006
Zjazd Jubileuszowy z okazji 90-lecia szkoły.
STACHURIADA zorganizowana przez uczniów I LO w klubie KOSZ w Zamościu.

2007
Ponowny wybór Zygmunta Kamińskiego na dyrektora Szkoły.
I edycja Przeglądu Poezji Śpiewanej Realia.

2008
Nawiązanie współpracy ze szkołą Gymnasia Realit – Rishon Le-Cijon w Izraelu.
2009
I Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim.
Powołanie Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym.
Nawiązanie współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie w zakresie organizacji drugiego etapu Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

2010
Wystąpienie dyrektora Zygmunta Kamińskiego na uroczystej Sesji Rady Miasta z wykładem na temat: „Konstytucja 3 maja dziełem Oświecenia”.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Leonowi Zdzisławowi Stroińskiemu.
Wizyta astronautów promu kosmicznego STS-130 Endeavour.
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej dyrektorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.
Inauguracja Polonijnego Festiwalu Sportu Powszechnego.
I Miesiąc opowiadań – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2011
Wizyta Horsta Köhlera byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.
Wizyta partnerska przedstawicieli szkoły z Chanty - Mansyjsk z Rosji.
Wizyta Sangduen Chailert z Tajlandii fundatorki rezerwatu dla słoni.
Wizyta księdza biskupa Wacława Depy.

2012
X Jubileuszowy Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych.
X Jubileuszowy Konkurs Piosenki Angielskiej .
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Dyrektorowi Bolesławowi Hassowi.

2013

Odsłonięcie tablicy poświęconej profesorowi Teofilowi Lawgminowi.

Zawarcie porozumienia o ustanowieniu stypendium Dyrektora Bolesława Hassa.

 

2014

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Mateusz Szczygieł zdobył złoty medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Hanoi

Szkole przyznano Srebrną Tarczę rankingu najlepszych szkół „Perspektyw”

 

2015

Srebrna Tarcza „Perspektyw”

Mariusz Leśniak otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie „Cannybot Design Competition”

Włodzimirzowi Kuśmierczukowi nadano tytuł honorowy Profesora Oświaty

 

2016

Odsłonięcie tablicy poświęconej Dyrektorowi Michałowi Bojarczukowi

Przyznanie tytułu Szkoła Sukcesu

Odsłonięcie tablicy Stanisława Młodożeńca

Otrzymanie certyfikatu: Szkoła Innowacji

Odsłonięcie tablicy poświęconej Markowi Grechucie

Jubileusz 100-lecia