Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Pani Bożena Wieczorek

Wiceprzewodniczący: Pani Agnieszka Pasieczna

Sekretarz: Małgorzata Zachajczuk

Skarbnik: Adam Sowiński

Członek: Jolanta Kobylas

REGULAMIN RADY RODZICÓW