Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: p. Bożena Wieczorek

Z-ca Przewodniczącej: p. Mirosław Zams

Skarbnik: p. Małgorzata Sawic

Sekretarz: p. Mariusz Kołodziej

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Konto bankowe Rady Rodziców:

44 1500 1807 1218 0002 9379 0000

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ O WPISYWANIE IMIENIA, NAZWISKA UCZNIA ORAZ KLASY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA