Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Bożena Wieczorek

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Jurkowski

Sekretarz: Małgorzata Zachajczuk

Skarbnik: Adam Sowiński

Członek: Jolanta Kobylas

REGULAMIN RADY RODZICÓW