samorząd

Przewodniczący

Karol Ostasz

 

Wiceprzewodniczący

Katarzyna Horoszkiewicz, Paweł Mróz

Sekretarz/skarbnik

Aleksandra Gancarz

Sekcja Charytatywna

Gabriela Nadolska

Sekcja Parlamentarna

Aleksandra Grosman

Sekcja Techniczna

Wiktoria Pysiewicz

Sekcja Artystyczna

Katarzyna Horoszkiewicz, Agata Ostasz

Sekcja Fotograficzna

Wiktoria Ekonomiuk

Sekcja Poetycka

Paweł Mróz

Sekcja Dziennikarska

Joanna Brożek

Sekcja Teatralno-Filmowa

Aleksandra Gita

 

Sekcja Organizacyjno-Rozrywkowa

Klaudia Wiater

 

Sekcja Dekoratorska

Iga Szkałuba