Szkolne Koło PCK

Opiekun: Marcin Tomaszewski

 

PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła. 

 

Do podstawowych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 

 • wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
 • przysposobienie medyczno-sanitarne młodzieży poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
 • prowadzenie działalności opiekuńczo- społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych polegających najczęściej na udziale w zbiórkach pieniężnych,
 • szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży, mającej na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża.

Rok Szkolny 2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/2020 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: propagowania zdrowego stylu życia, honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 Celem podjętych działań było:

kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;

wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;

doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;

popularyzacja zdrowego stylu życia;

rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa.

 

We wrześniu 2019 roku szkoła przystąpiła do XVII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

 

W październiku i listopadzie 2019 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla Szkolnego Koła PCK. Zajęcia były przygotowaniem do Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

 

2 grudnia 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

W olimpiadzie udział wzięło 16 uczniów, głównie z klas biologiczno-chemicznych 

i biologiczno-medycznych. 

Etap szkolny wygrała Wiktoria Piotrowska z klasy 1DG i awansowała tym samym do Etapu Rejonowego. 

W Etapie Rejonowym w kategorii szkół ponadpodstawowych Wiktoria Piotrowska zajęła II miejsce.

Celem Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest m.in.: wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

−  kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych;

− pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości zdrowie;

− inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za przychylność w realizacji zadań. 

Opracował:

Marcin Tomaszewski

 

Rok Szkolny 2018/2019

 

We wrześniu 2018 roku szkoła przystąpiła do XVI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

W 30 listopada 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

W olimpiadzie udział wzięło 113 uczniów, głównie z klas biologiczno-chemicznych 

i biologiczno-medycznych. Etap szkolny wygrała Katarzyna Budzyńska z klasy 3i i awansowała tym samym do Etapu Rejonowego. Wyróżnienia: Katarzyna Mróz 3h, Weronika Wodyk 3h i Aleksandra Bojar 1h.

W okresie 4-15 marca 2019 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla Szkolnego Koła PCK. Zajęcia były przygotowaniem do Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

W okresie od 30 września do 30 czerwca 2018 roku, odbyła się akcja “ Gorączka Złota”.

Akcja, która  polega na zbiórce złotych monet o  nominałach  1, 2 i  5 groszowych. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w wielu innych miejscach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom. Do akcji może włączyć się każdy: placówki oświaty, urzędy, firmy, stowarzyszenia i osoby prywatne. Trwa ona od września do czerwca każdego roku. 

Zebrane pieniądze, około pięć kilogramów monet groszowych zostały przekazane do Regionalnego Oddziału PCK w Zamościu.

Akcja została przeprowadzona pod opieką pana Krzysztofa Bałuki.


Rok Szkolny 2017/2018


W okresie 5-17 kwietnia 2018 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po których młodzież wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.


18 kwietnia 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu odbył się ETAP REJONOWY XXVI OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW PIERWSZEJ POMOCY PCK. W zmaganiach uczestniczyło 8 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych Zamościa i powiatu zamojskiego. Każda z drużyn miała za zadanie udzielenie pierwszej pomocy w zaaranżowanych wypadkach. Ratownicy medyczni przygotowali trzy wymagające zadania. Nasi uczniowie wykazali się umiejętnością współpracy, opanowaniem, a także potrafili zachować zasady bezpieczeństwa. 

Po zakończeniu ratowniczych zmagań, drużyna I LO zajęła drugie miejsce. Do oceny końcowej wliczany był także wynik testu z zakresu pierwszej pomocy, biologii i chemii. 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Julia Lewicka 1b, Iza Zając 1g, Mateusz Zamojski 3d, Szymon Kudełka 2c, Krystian Strupieniuk 1c, Martyna Miszczuk 1a, Anna Franczak 1g, Weronika Tutka 1f, Weronika Skóra 1f, Michał Tutka 2f


Rok Szkolny 2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz promocji zdrowego stylu życia.

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.


We wrześniu 2016 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do XIV Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

Ilość oddanej krwi przez uczniów: 8100ml 

 

W okresie 1-24 kwietnia 2017 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po których młodzież wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.


25 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zmaganiach uczestniczyło 8 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych Zamościa i powiatu zamojskiego. Każda z drużyn miała za zadanie udzielenie pierwszej pomocy w zaaranżowanych wypadkach. 


Ratownicy medyczni przygotowali cztery naprawdę trudne przypadki. Między innymi: wypadek z uszkodzeniem ramion i głowy, zasłabnięcie mężczyzny w centrum handlowym, urazy ręki i brzucha oraz zasłabnięcie kobiety i zakrztuszenie dziecka. Nasi dzielni, młodzi adepci trudnej sztuki udzielania pierwszej pomocy, ratowali jak tylko mogli. Zachowując zasady bezpieczeństwa i cechując się przy tym pełnym opanowaniem ruszali na pomoc potrzebującym. Nie są obce im złamania, rany cięte, kłute i szarpane, poparzenia, zasłabnięcia czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Po zakończeniu ratowniczych zmagań, drużyna  I LO zajęła 3 miejsce. Do oceny końcowej wliczany był także wynik testu z zakresu pierwszej pomocy, biologii i chemii. 


Skład drużyny:

Maciej Pukaluk 3h– kapitan, Magdalena Zabłocka 3h, Katarzyna Linek 2k, Mateusz Zamojski 2d, Kamil Pikor 2g, Natalia Firek Id, Szymon Kudełka Ic, Michał Tutka If. 


Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami  z uczniami innych szkół. 

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Rok Szkolny 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

Celem podjętych działań było:

kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;

wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;

doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;

popularyzacja zdrowego stylu życia;

rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;

propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

W okresie 1-15 kwietnia 2016 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po których młodzież wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

19 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zmaganiach uczestniczyło 8 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych Zamościa i powiatu zamojskiego. Każda z drużyn miała za zadanie udzielenie pierwszej pomocy w zaaranżowanych wypadkach. 

Ratownicy medyczni przygotowali cztery naprawdę trudne przypadki. Między innymi: wypadek rowerzysty i kierowcy samochodowego, zasłabnięcie kobiety w ciąży, urazy ręki i brzucha oraz poszkodowani w wyniku oparzeń i udaru słonecznego. Nasi dzielni, młodzi adepci trudnej sztuki udzielania pierwszej pomocy, ratowali jak tylko mogli. Zachowując zasady bezpieczeństwa i cechując się przy tym pełnym opanowaniem ruszali na pomoc potrzebującym. Nie są obce im złamania, rany cięte, kłute i szarpane, poparzenia, zasłabnięcia czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Po zakończeniu ratowniczych zmagań, drużyna  I LO zajęła pierwsze miejsce. Do oceny końcowej wliczany był także wynik testu z zakresu pierwszej pomocy, biologii i chemii.

Skład drużyny:

Maciej Pukaluk – kapitan, Magdalena Zabłocka 2h, Mateusz Pitura 2h, Katarzyna Linek 2k, Mateusz Zamojski 1d, Kamil Pikor 1g.

 

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami  z uczniami innych szkół. 

7 maja 2016 roku w Lublinie obył się Etap Okręgowy XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Mistrzostwa odbyły się w hali Targów Lublin podczas Lubelskiego Święta Motoryzacji Moto Session. W mistrzostwach udział wzięło 10 zespołów, które wygrały etapy rejonowe. Organizatorzy przygotowali naprawdę trudne przypadki: wypadek samochodowy z obcokrajowcami, wstrząs anafilaktyczny po ukąszeniu pszczoły, wypadek rowerzysty, stacja z resuscytacją krążeniowo-oddechową i test z zakresu pierwszej pomocy, biologii i chemii.

Drużyna I LO  zajęła VIII miejsce.

Skład drużyny:

Maciej Pukaluk – kapitan, Magdalena Zabłocka 2h, Mateusz Pitura 2h, Katarzyna Linek 2k, Mateusz Zamojski 1d, Kamil Pikor 1g.

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

 

 

 

 

Rok Szkolny 2014/2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

 

Celem podjętych działań było:

 

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością 
 • na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

 

 

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

 

We wrześniu 2014 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do XII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE".

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

 

18 listopada 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzona została szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W olimpiadzie udział wzięło 130 uczniów, głównie z klas biologiczno-chemicznych i biologiczno-medycznych. Olimpiadę wygrała Juszczak Natalia z klasy 2e. 

 

W dniach 27-29 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce publicznej dla potrzebujących organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Zamościu. 

Była to doroczna ogólnopolska kampania "Wielkanoc z PCK", aby wesprzeć osoby potrzebujące w okresie przedświątecznym. Kwesta miała na celu pozyskanie żywności  funduszy dla rodzin z Zamościa. 

 

Udział w akcji wzięło 4 uczniów.

Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na stale utrzymujący się problem rodzin potrzebujących finansowego wsparcia. Zmniejszenie i złagodzenie skali ubóstwa, a także zachęcenie uczniów do stałego udziału w różnych formach wolontariatu.

Po podsumowaniu kwesty Szkolne Koło PCK otrzymało list pochwalny i podziękowania za współpracę od Pani Emilii Adamczuk kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK 

w Zamościu.

W zbiórce prowadzonej w sklepie „Stokrotka” w dniach 27-29 marca, wolontariusze zebrali żywność i środki pieniężne. Całość została przeznaczona na pomoc socjalną dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wolontariusze naszej szkoły: Szafran Katarzyna, Sarama Magdalena 1e, Kozicka Wiktoria 1e, Zgnilec Dominika 1e, Wytrykus Daria 1e.

W okresie 1-17 kwietnia 2015 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po których młodzież wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

 

21 kwietnia 2015 roku  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz duża liczba młodzieży biorąca w niej udział powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania i nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami z uczniami innych szkół.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Pukaluk Maciej 1a, Linek Katarzyna 1k, Pitura Mateusz 1h, Zabłocka Magda 1h, Wołoszyn Maciej 1e, Tokarczyk Justyna 1e.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Opracował:

Marcin Tomaszewski

Rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

 

Celem podjętych działań było:

 

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

 

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

We wrześniu 2013 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do XI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych. 

W turnieju wzięło 17 uczniów.

 

26 listopada 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

W olimpiadzie udział wzięło 103 uczniów, głównie z klas biologiczno-chemicznych 

i biologiczno-medycznych. Etap szkolny wygrał Kamil Borek z klasy 2b i awansował tym samym do etapu rejonowego. 

 

13 grudnia 2013 roku uczeń klasy 2b Kamil Borek wziął udział w etapie rejonowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  Kamil zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i uzyskał awans do etapu okręgowego.

 

13 marca 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Zbiórce Publicznej dla potrzebujących” organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Zamościu. 

Kwesta miała na celu pozyskanie funduszy dla rodziny z Zamościa poszkodowanej w pożarze w dniu 6 marca 2014r. Wskutek pożaru uległo zniszczeniu mieszkanie z całym wyposażeniem. Zebrane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb rodziny.

 

Udział w akcji wzięło 14 uczniów.

Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na stale utrzymujący się problem rodzin potrzebujących finansowego wsparcia, a także zachęcenie uczniów do stałego udziału w różnych formach wolontariatu.

 

Po podsumowaniu kwesty Szkolne Koło PCK otrzymało list pochwalny i podziękowania za współpracę od Pani Emilii Adamczuk kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK 

w Zamościu.

 

Wolontariusze naszej szkoły: Kuczyńska Magdalena, Brzozowska Paulina, Wodecki Michał IIj; Makowska Milena, Tabała Bartłomiej, Burak Natalia, Stąsiek Marcin Ie; Paszt Karolina, Klus Diana If; Niedzwidź Ewelina, Martyniuk Karolina, Łuczak Katarzyna Ig; Darul Milena, Buczulińska Anita, Milczuk Natalia Ij.

 

19 marca 2014 roku, w ramach zadania do wyboru XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK uczeń Kamil Borek z klasy 2b przeprowadził 

w szkole akcję prozdrowotną pt. „Jedz zdrowo - wyglądaj odlotowo!” 

Celem tego projektu było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej oraz pogłębienie zainteresowania problematyką prozdrowotną wśród nauczycieli i uczniów.

Chcąc przybliżyć temat zdrowej żywności oraz zachęcić do niej uczniów i nauczycieli naszej szkoły, uczeń Kamil Borek podjął działania związane z rozpowszechnieniem w szkole jedzenia owoców na drugie śniadanie.

 

Akcja kładła nacisk na zapoznanie społeczności szkolnej z problemem złego odżywiania i otyłości wśród młodzieży szkolnej. Przekazywane wiadomości o zdrowym odżywianiu miały na celu zachęcenie do zmiany nawyków żywieniowych.

Akcja przeprowadzona była podczas przerw między zajęciami lekcyjnymi.

 

Klasa IIb

 

21 marca 2014 w Lublinie odbył się etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentował Kamil Borek z klasy 2b zajmując drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Podczas oceny prac konkursowych brane były pod uwagę wyniki testu oraz analiza działań prozdrowotnych podjętych w szkole i środowisku lokalnym.

 

8 kwietnia 2014 roku  uczniowie klasy IIj wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. 

Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz duża liczba młodzieży biorąca w niej udział powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania i nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami z uczniami innych szkół.

 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy IIj w składzie: Brzozowska Paulina, Łapa Klaudia, Brzuś Wiktor, Chrześcijan Szymon, Górnik Paweł, Wołoch Paweł. 

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Opracował:

 

Marcin Tomaszewski


Rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

W piątek 13 grudnia  2013 roku w biurze Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu odbył się rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę godnie reprezentował Kamil Borek z klasy II b zajmując pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Kamil awansował tym samym do etapu okręgowego. Etap okręgowy olimpiady odbędzie się w marcu 2014 r. w Lublinie i obejmować będzie test składający się z 40 pytań oraz poddana będzie ocenie dokumentacja papierowa i elektroniczna z przebiegu jednej akcji promującej zdrowie w środowisku lokalnym. Gratulujemy!

 

Etap szkolny XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

We wtorek 26 listopada 2013 roku w  I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W olimpiadzie udział wzięło 103 uczniów, głównie z klas biologicznych i medycznych. Kamil Borek z klasy II b zajął pierwsze miejsce i awansował tym samym do etapu rejonowego, który zaplanowany jest na 13 grudnia br. Gratulujemy!

 

XI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych

Ruszyła XI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych i Uczelni w Honorowym Krwiodawstwie 2013-2014 pod hasłem "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE".

 

Ty także możesz pomóc ludziom którym potrzebna jest krew. Nie musisz robić nic wielkiego, wystarczy, że oddasz krew w jednym z punktów krwiodawstwa. Oddając krew regularnie pomożesz wielu ludziom, a zarazem otrzymasz kartę honorowego dawcy krwi, która upoważni Cię do wielu zniżek i przywilejów! Jeżeli jesteś młodym, zdrowym człowiekiem nie zastanawiaj się! Jeśli masz ukończone 18 lat, nie chorowałeś w najbliższej przeszłości i nie jesteś przewlekle chory idź oddać krew!!! Zapraszamy!

SZKOLNE KOŁO PCK I LO.

Więcej informacji u Pana Marcina Tomaszewskiego – opiekuna Szkolnego Koła PCK.

 

Rok szkolny 2012/2013

 

W roku szkolnym 2012/2013 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

 

Celem podjętych działań było:

 

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży. 

 

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

 

We wrześniu 2012 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do X Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych. 

W turnieju wzięło 20 uczniów oddając łącznie 9 litrów krwi.

 

26 października 2013 roku został przeprowadzony konkurs dla wszystkich chętnych uczniów w ramach XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  

Do konkursu zgłosiło się 86 uczniów głównie z klas biologiczno-chemicznych i biologiczno-medycznych. 

 

27 listopada 2012 roku wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu w naszej szkole została zorganizowana prelekcja dla młodzieży w ramach projektu „Dopalacze – wypalacze”. 

Celem projektu było uświadomienie młodzieży zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających 

z używania dopalaczy. Uczniowie siedmiu klas zostali zapoznani z informacjami na temat skutków używania dopalaczy oraz aspektów prawnych związanych z ich kupowaniem 

i sprzedażą.  

 

7 grudnia 2012 roku uczennica klasy IIIG Iwona Krzesińska po wygraniu konkursu szkolnego i awansie, zajęła drugie miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  

 

22 kwietnia 2013 roku  uczniowie klasy Ij wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. 

Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz duża liczba młodzieży biorąca w niej udział powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami  z uczniami innych szkół. 

 

16 maja 2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Zbiórce Publicznej dla potrzebujących” organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Zamościu. 

Kwesta miała na celu pozyskanie funduszy na:

 

 • dofinansowanie kosztów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych,
 • zakup artykułów szkolnych oraz przekazanie ich dzieciom i młodzieży z rodzin    potrzebujących wsparcia i pomocy,
 • zakup artykułów spożywczych oraz przekazanie ich dzieciom i rodzinom wymagającym pomocy żywnościowej,
 • pomoc rzeczową i żywnościową osobom wykluczonym społecznie i ofiarom klęsk i katastrof.

 

Udział w akcji wzięło 36 uczniów (prawie cała klasa Ij).

Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na stale utrzymujący się problem rodzin potrzebujących finansowego wsparcia, a także zachęcenie uczniów do stałego udziału w różnych formach wolontariatu.

Po podsumowaniu kwesty nasze koło PCK otrzymało list pochwalny i podziękowania za współpracę od Pani Emilii Adamczuk kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu.

 

Opiekunowie szkolnego koła PCK dziękują wszystkim nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Opracował:

Marcin Tomaszewski