dyrekcja

 

od lewej strony: p. Agata Waszek (wicedyrektor), p. Zygmunt Kamiński (dyrektor), p. Bożena Krupa (wicedyrektor)