17.11.2019, autor: M. Twardziszewska

Z wierszem do ludzi