13.12.2018, autor: M. Lis

Mamy ponad 40. stypendystów!

Zdolni, twórczy i inspirujący uczniowie są w naszej szkole nagradzani specjalnymi stypendiami. Aż 30 uczniów otrzymało Stypendium im. Bolesława Hassa (wieloletniego dyrektora naszego liceum), które ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych, szczególnie w dziedzinie chemii, osiągających sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji oraz aktywności społecznej. Wsparcie finansowe otrzymują laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych (za osiągnięcia w gimnazjum), olimpijczycy i laureaci konkursów dla licealistów, członkowie Samorządu Uczniowskiego, wolontariusze.

 

Środki finansowe na stypendia pochodzą od Darczyńcy: Firmy Betasoap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy przyznano Stypendium fundowane przez AIRNET Antoni Pawluk, które  ma na celu wspieranie młodzieży aktywnej i twórczej społecznie uczęszczającej do naszego liceum. Otrzymali je: Dominik Dębiński, Barbara Ptak i Justyna Nadłonek za realizację projektu społecznego Nie jestem byle kim nagrodzonego Złotym Wilkiem oraz Chór Reprezentacyjny I Liceum. 14 uczniów otrzymało wsparcie finansowe w postaci Stypendium Fundacji Zakłady Kórnickie dla uczniów szkół patronackich noszących imię Zamoyskich, którzy osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce oraz  zamieszkują tereny wsi i małych miast.

Jak już podawaliśmy Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen  otrzymała Weronika Zosiuk. http://www.1lo.com.pl/aktualnosci/Stypendium-Premiera-dla-Weroniki-1537

Siedmioro uczniów otrzymało Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach projektu Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019 http://www.1lo.com.pl/aktualnosci/Siedmioro-Wspanialych-1532.

Dziękujemy darczyńcom! Gratulujemy stypendystom! Zachęcamy uczniów do wysiłku, bo u nas warto, a wręcz opłaca się, dobrze uczyć!