12.12.2018, autor: M. Podolak

Stypendium Premiera dla Weroniki

Weronika Zosiuk /3b/ została nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Odbyło się w poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.