15.04.2013, autor: P. Adamowicz

„Żydzi zamojscy – dzieje i zagłada” – warsztaty edukacyjne

29 kwietnia 2013 r w ramach projektu CEO Młody Obywatel w naszej szkole odbędą się zajęcia edukacyjne na temat holocaustu zamojskich Żydów i ich sytuacji podczas II wojny światowej. Zajęcia pozwolą w interesujący sposób zgłębić temat tragicznych dziejów Żydów oraz wielokulturowości naszego miasta. W spotkaniu wezmą udział zainteresowani uczniowie z klas trzecich oraz uczniowie klas pierwszych i drugich o profilach humanistycznych. Konferencję i warsztaty poprowadzą pracownicy Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.