10.02.2020, autor: M. Twardziszewska

Zosia stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Zofia Liwak /3e/ znalazła się w elitarnym gronie uczniów, którym przyznane zostało stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2019/2020. Dyplom stypendysty odebrała z rąk wojewody lubelskiego podczas uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Stypendium PRM przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie.