09.03.2011, autor: s. L. Frańczuk

Zło dobrem zwyciężąj

Dnia 2 i 3 marca siostry z niehabitowego Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (s. Joanna Szamik i s. Beata Korzeniowska), zaproszone przez katechetów I LO, przedstawiły młodzieży misterium religijno-patriotyczne pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. Przez słowo i muzykę zostały ukazane bolesne i radosne wydarzenia współczesnej historii naszej Ojczyzny. W misterium siostry przypomniały postaci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Sługi Bożego Jana Pawła II, ich zaangażowanie w umacnianie wiary w Boga i wartości patriotyczne w sercach Polaków. Osoby te stały się przykładem jak w życiu zło dobrem zwyciężać. Wspólne spotkanie było okazją do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.