09.01.2020, autor: M. Podolak

Ze srebrną tarczą

Nasze Liceum ponownie uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu najlepszych liceów w Polsce.

Tygodnik Perspektywy ogłosił właśnie wyniki rankingu najlepszych szkół. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Nasze Liceum znalazło się 388 pozycji w Polsce. Jesteśmy najlepszym liceum publicznym w Zamościu!

To wspólny sukces dyrekcji, grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.