04.06.2012, autor: M. Twardziszewska

Zdrowie najważniejsze!

Jan Kochanowski pisał:
Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Słowa te do dziś nie straciły aktualności, dlatego w minionym tygodniu mieliśmy okazję trochę  zatroszczyć się o siebie. 25 maja pani pielęgniarka Urszula Ciuraszkiewicz przedstawiła prezentację multimedialną na temat profilaktyki raka szyjki macicy. 29 i 30 maja pani Beata Pachla z NZOZ (Poradnia Medycyny Szkolnej) mówiła o Aids, o problemach związanych z tą chorobą, sposobach zakażenia. Spotkania były przeznaczone dla uczniów I i II klas.