18.02.2014, autor: A. Kurek

Zarazić wirusem efektywnego uczenia się

Dnia 13 lutego klasa 1f uczestniczyła w warsztatach z zakresu skutecznego uczenia prowadzonych przez coacha z Warszawy panią Katarzynę Rybczyńską.

Nie były to jednak typowe wykłady. Pani Rybczyńska stosowała niekonwencjonalne metody pozwalające odkryć nam, na przykład, kierunek naszej motywacji (kij czy marchewka, a fachowo - unikanie problemów czy orientacja na cel). Jak zdążyłyśmy się przekonać, to znacznie ułatwia uczenie się. Każda z nas (jesteśmy klasą całkowicie sfeminizowaną) miała również możliwość dowiedzieć się, czy należy do typu wzrokowca, słuchowca, dotykowca lub kinestetyka. To wszystko oczywiście drogą zabawy i wspólnej wymiany doświadczeń.

Zajęcia przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Teraz przed nami zastosowanie poznanych metod w praktyce.