21.05.2019, autor: I LO

Zaproszenie

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im Jana Zamoyskiego w Zamościu zaprasza rodziców uczniów klas 1 i 2 na spotkanie z psychologiem - Panią dr Małgorzata Sitarczyk.

Spotkanie dotyczyć będzie tematu radzenia sobie z własnymi emocjami, budowaniem prawidłowych relacji interpersonalnych ze swoimi dziećmi, sposobów rozwiązywania konfliktów pokoleniowych oraz ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania stanom depresyjnym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w auli szkoły

Zajęcia finansowane są ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Serdecznie zapraszamy.