20.06.2019, autor: B. Hawrylak

Zakończenie roku szkolnego

W środę /19 czerwca/ miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Rozpoczęło się Mszą św. odprawioną w kościele św. Katarzyny, a następnie celebrowanie tego ważnego w oświatowym kalendarzu wydarzenia kontynuowane było na dziedzińcu naszego Liceum. Zebranych powitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mikołaj Suszek. Pani Dyrektor Bożena Krupa serdecznie podziękowała zarówno nauczycielom, wychowawcom, jak i oczywiście samym uczniom za wspólnie spędzony czas, trud włożony w przekazywanie i zdobywanie wiedzy oraz solidarne budowanie dobrego wizerunku szkoły, życzyła też wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród książkowych wyróżniającym się w nauce uczniom (ze średnią 4,75 i wyższą), a trzeba podkreślić, że w tym roku  było ich naprawdę wielu. Nagrody otrzymali także laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy godnie reprezentowali szkołę, to właśnie dzięki nim możemy poszczycić  się wysokimi miejscami w różnych rankingach.

Docenieni i nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym aktywnie angażowali się w działalność wolontariatu stałego czy akcyjnego. To budujące, że są w naszej społeczności młodzi ludzie, którzy mimo nawału szkolnych obowiązków znajdują czas na pomaganie innym.

Ks. Jerzy Frankiewicz serdecznie podziękował utalentowanej artystycznie młodzieży za zaangażowanie w działalność chóru. Nie zapomniał również o uczniach zrzeszonych w Szkolnym Kole Caritas i w dowód uznania wręczył im skromne upominki.

Następnie wszyscy udali się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami, aby otrzymać świadectwa ukończenia klasy.

Nie ulega jednak wątpliwości, że najważniejszym punktem uroczystości było oficjalne ogłoszenie jakże radosnej dla wszystkich informacji, że od dzisiaj mamy upragnione wakacje.

Uff, nareszcie… będzie można odpocząć, zregenerować siły i we wrześniu wrócić do szkoły z nowym zapałem i energią do wypełniania swoich edukacyjnych obowiązków.

A zatem… do zobaczenia we wrześniu!