24.06.2017, autor: M. Podolak

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Św. Katarzyny. Część oficjalna odbyła się na dziedzińcu Szkoły. Zebranych powitali przedstawiciele SU.

Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński podsumował pracę Szkoły, podziękował uczniom i nauczycielom za wytężoną pracę i życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji. Miłe słowa na temat pracy Szkoły wypowiedział również przewodniczący Rady Rodzic ów Pan Wiesław Gramatyka. Honorowym gościem był Pan Bogdan Hass fundator stypendiów dla uczniów naszej Szkoły. Z jego hojności skorzystało już wielu uzdolnionych młodych ludzi. 

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody książkowe z rąk Dyrekcji.

Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami i każdy otrzymał, to na co zasłużył, czyli świadectwo postępów w nauce.

A teraz zasłużone wakacje!