02.12.2020, autor: P. Adamowicz

Zajęcia online - prawo karne

30 listopada 2020 klasa 3e o profilu prawniczym uczestniczyła w zajęciach online dotyczących prawa karnego materialnego prowadzonych przez Panią Paulinę Janik,  asystenta sędziego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Problematyka zajęć dotyczyła szczególnie penalizacji, odpowiedzialności karnej, społecznej szkodliwości czynów karalnych, zasady lex retro non agit oraz rodzajów przestępstw.

Pani Paulina Janik przekazywała uczniom wiedzę w sposób przejrzysty, podając konkretne przykłady. A dzięki  osobistemu zaangażowaniu i wartkiemu tokowi wykładu zajęcia były bardzo interesujące. W związku z tym uczniowie już czekają na kolejną lekcję umówioną na 17 grudnia, tym razem o obronie koniecznej.