29.06.2017, autor: A. Niańko

ZŁOTY JUBILEUSZ MATURY ROCZNIKA 1967 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Tradycyjnie takie spotkania mają swoje stałe żelazne punkty programowe. Tak też było i tym razem. Najpierw odbyła się Msza Święta w Kościele Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu z udziałem Absolwentów, następnie spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym. 

Przybyłych powitała Pani Agata Waszek z-ca dyrektora szkoły, nie kryjąc zadowolenia z możliwości spotkania z byłymi absolwentami. Poinformowała zebranych gości o aktualnej działalności liceum, sukcesach uczniów i nauczycieli.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – organizator spotkania.   Z nostalgią wspominał wspólnie spędzone w szkole lata, znakomitych nauczycieli i atmosferę panującą wtedy w szkole. Pojawiły się refleksje i podsumowania osiągnięć i sukcesów minionych lat. 

W programie jubileuszu był poczęstunek oraz program artystyczny, który przygotowali obecni uczniowie I LO w Zamościu. W auli szkoły profesjonalnie zaśpiewały kilka utworów Julia Źwiernik i Adriana Różańska emanując ciepłem i młodzieńczą radością. 

Wiele rozmów i wspomnień wywołało zwiedzanie sal lekcyjnych, które absolwenci oglądali z lekką nutką smutku, pojawiły się refleksje, że upłynęło już 50 lat a jakby niedawno, prawie wczoraj i radość ogromna ze spotkania, w wielu przypadkach po raz pierwszy 

po 50-ciu latach po egzaminie maturalnym. Mówili: „Szkoła zupełnie odmieniona, nowoczesna, ale przecież to nasza stara szkoła”.

 

Na zakończenie spotkania absolwenci zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie, żeby udokumentować swój pobyt w szkole. Dalsza część spotkania, już mniej oficjalna, odbyła się w scenerii zamojskiej Starówki, gdzie można było już na luzie wspominać, wspominać, wspominać…. 

 

Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że atmosfera jubileuszowego spotkania zagościła w sercach i wspomnieniach absolwentów, którzy zgodnie postanowili, że trzeba zorganizować kolejne takie spotkanie. 

Na Złoty Jubileusz matury rocznika 1967 z pośród 99 absolwentów przybyło 15 osób. Wśród nich byli: Piotr Bochniak, Ryszard Dębicki, Józef Hunicz, Stanisław Iwańczuk, Andrzej Kimak, Sławomir Kotyła, Jan Kowal, Jerzy Leszczyński, Zygmunt Litwińczuk, Jacek Skarżewski, Stanisław Surmacz, Bogdan Szumański, Ludwik Szymański, Zbigniew Szynklarz, Marek Światkowski. 

Wśród Absolwentów rocznika 1967 przybyli  Profesorowie:  

Ryszard Dębicki -  Prorektor Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, 

Jerzy Leszczyński - Profesor Jackson State University, 

Zygmunt Litwińczuk- JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

Jacek Skarżewski - Profesor Politechniki Wrocławskiej.  

Ich droga życiowa, liczne sukcesy zawodowe i osobiste mogą być przykładem i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń I Liceum.

Prof. Zygmunt Litwińczuk w imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów Rocznika 1967, złożył na ręce Dyrektora Szkoły Zygmunta Kamińskiego, list gratulacyjny z podziękowaniem za zorganizowanie Złotego Jubileuszu.

Życzmy zdrowia, optymizmu i kolejnych miłych spotkań.

GALERIA ZDJĘĆ