31.10.2019, autor: P. Adamowicz

Z wizytą w Zamościu

31.10.2019 naszą szkołę odwiedził absolwent I Liceum, a jednocześnie kierownik Wydziału Spraw Międzynarodowych Najwyższej Izby Kontroli - Pan Grzegorz Haber. Pan Grzegorz spotkał się z młodzieżą klas prawniczych (2e i 3e), którym przybliżył działalności NIK.

Uczniowie, którzy chętnie odpowiadali na pytania, w nagrodę otrzymywali drobne gadżety związane z instytucją. Ponadto Pan Grzegorz opowiedział o egzaminie kontrolerskim tzw.”aplikacji kontrolerskiej”. Egzamin można zdawać po różnych kierunkach w zależności od późniejszej pracy w departamentach (prawnym, zdrowia, środowiskowym itp.). Nasz Gość w przystępny i zabawny sposób mówił o swojej pracy, zwracając uwagę na stabilność zawodową i finansową. W prezencie otrzymaliśmy książki obrazujące pracę Najwyższej Izby Kontroli. Być może w przyszłości klasy prawnicze wezmą udział w lekcjach prowadzonych już bezpośrednio w siedzibie NIK w Warszawie.