29.11.2017, autor: M. Podolak

Z wierszem do ludzi

II Turniej Recytatorski  Z wierszem do ludzi  poświęcony był w tym roku twórczości Bolesława Leśmiana. 29 listopada, w Auli, gościliśmy młodych recytatorów z zamojskich  szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych., którzy dzięki swoim talentom interpretatorskim przybliżali leśmianowską poezję i podkreślali jej piękno.

Jury w składzie: Pani Dyrektor Bożena Krupa, P. Krystyna Kamińska oraz P. Diana Tytoń miało niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzców. Ostatecznie przyznano następujące nagrody:

W kategorii Gimnazja

I m-ce: Wiktoria Ekonomiuk -Szkoła Podstawowa nr 2

Wyróżnienia:  Weronika Wolf Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi oraz Agnieszka Masztalewicz Szkoła Podstawowa nr 8

W kategorii Szkoły ponadgimnazjalne

I m-ce ex aequo : Dagmara Łapińska I LO oraz Paweł Gałan III LO

Wyróżnienie: Klaudia Frań Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Swoje nagrody przyznała również publiczność. Spośród gimnazjalistów otrzymała ją

Weronika Wolf, a ze szkół ponadgimnazjalnych Dagmara Łapińska.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy! Ogromne podziękowania należą się również instruktorom młodych recytatorów za rozbudzanie zamiłowania do  kultury słowa. Zapraszamy za rok!