22.04.2013, autor: M. Podolak

Z uczelni do szkoły

W ramach współpracy z wyższymi uczelniami w dniach od 9 do 22 kwietnia, w naszej szkole odbywały się wykłady pracowników naukowych WSZiA w Zamościu oraz WSEI w Lublinie. Nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów i prelekcji o zróżnicowanej tematyce z zakresu nauk społecznych, psychologii, ekonomii czy chemii. Odbył się też pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a uczniowie zainteresowani dziennikarstwem poznawali jego tajniki podczas warsztatów.