13.03.2018, autor: M. Podolak

Z tytułem Platynowej Szkoły

Nasze Liceum zajęło II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku. Jest  to zestawienie osiągnięć szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty. 

Ten zaszczytny tytuł przyznano szkole za wyniki w olimpiadach z zakresu prawa i nauk społecznych w ubiegłym roku szkolnym. Uczniowie I LO, podopieczni  Pana Zygmunta Kamińskiego, zajmowali czołowe miejsca we wszystkich olimpiadach szczebla centralnego z tej dziedziny, uzyskali 14 tytułów laureata i 7 finalisty!