21.01.2020, autor: P. Stańczak

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

09 stycznia 2020 r. roku o godzinie 08.00 odbył się szkolny (podstawowy) etap XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie rozwiązywali zadania testowe (50 pytań) z tematyki ekologii i OKŚ 80% prawidłowych odpowiedzi i jednocześnie awans do etapu wojewódzkiego uzyskali: Paulina Misiarz z klasy 2i oraz Bartłomiej Jaworski IIIi. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kwietniu w Lublinie!!!

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowe, radiowe i telewizyjne związane z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno - gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.