17.11.2018, autor: P. Stańczak

XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - etap szkolny

09 listopada 2018 r. w I LO odbyła się XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - etap szkolny. Do etapu okręgowego, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r. zakwalifikowały się: Olga Jankowska II h i Marta Ożóg II g.

Olimpiada stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. Tematyka wiodąca tegorocznej edycji dotyczy technologii produktów mlecznych i ich roli w żywieniu człowieka. Mleko i produkty mleczne, pomimo, że nie zajmują głównego miejsca w piramidzie żywieniowej, są źródłem wielu cennych składników odżywczych i substancji o działaniu prozdrowotnym. Jak wykazują najnowsze badania, jest to grupa żywności najściślej związana z profilaktyką chorób dietozależnych, takich jak osteoporoza i nowotwory. Upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród młodych ludzi i odpowiednie kształtowanie zwyczajów żywieniowych ma bardzo duże znaczenie dla ich zdrowia teraz i w przyszłości.