15.02.2012, autor: A. Nowak

XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

25 lutego 2012 roku zostanie przeprowadzony w siedzibie Komitetu Okręgowego drugi etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Będziemy gościć finalistów ze szkół województwa lubelskiego i podkarpackiego.  
Laureaci i finaliści zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. W tegorocznej edycji Olimpiady sponsorami są: Pan Prezydent Miasta Zamość – Marcin Zamoyski, Pan Wójt Gminy Zamość –Ryszard Gliwiński, Pani Notariusz Barbara Soboń, Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie POLISA ŻYCIE SA i Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.