04.03.2010, autor: AN

XII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

27 lutego 2010 roku został przeprowadzony w siedzibie Komitetu Okręgowego XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie II etap Olimpiady. Gościliśmy finalistów ze szkół województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dwuetapowe zawody pisemne obejmowały test z zakresu prawa, a po przerwie obiadowej uczestnicy odnieśli się do tematu: "Dokonaj charakterystyki źródeł prawa w Polsce, uwzględniając co najmniej: prawidłowe miejsce aktu prawnego w hierarchii źródeł prawa, procedurę i organy odpowiedzialne za jego powstanie, cechy charakterystyczne oraz sposób promulgacji" w formie wypracowania.

Jury konkursu, w składzie: Zygmunt Kamiński – przewodniczący; Profesor zw. dr hab. Henryk Chałupczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu; Dr Bogdan Szyszka – adiunkt -Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zamościu; Dr Kazimierz Chrzanowski – adiunkt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu; Dorota Mrowiec - Sędzia Sądu Rejonowego – prawnik; Bogdan Leszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Maria Kaliszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Michał Pałczyński - nauczyciel historii – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu; Paulina Adamowicz – nauczyciel WOS w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu, po sprawdzeniu wszystkich prac Komisja wyłoniła trójkę laureatów, którzy przystąpią do zmagań w etapie centralnym 27 marca 2010 roku. 
Po przeliczeniu punktów uzyskanych z oby części zawodów komisja ogłosiła: I miejsce - Hubert Mielnik - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, II miejsce - Beata Bondyra - II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie; III miejsce - Marcin Michna - II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Laureaci i finaliści oprócz zaświadczeń i pamiątkowych dyplomów zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i książkami dzięki hojności sponsorów.
W imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Zamość – Marcinowi Zamoyskiemu, Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń SA Inspektorat w Zamościu za nagrody rzeczowe przekazane na rzecz laureatów i finalistów oraz Pani Notariusz Barbarze Soboń i Władzom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu za wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nagród książkowych i przygotowanie poczęstunku dla uczestników Olimpiady. Na ręce Przewodniczącego Komitetu wpłynęły podziękowania od uczestników za doskonałą organizację i serdeczne przyjęcie olimpijczyków i ich opiekunów.