17.12.2019, autor: M. Lis

XI Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Wyniki pierwszego etapu.

Do testu językowego 13 grudnia 2019 r. przystąpiło 40 uczniów. Najlepszą znajomością języka polskiego wykazali się: Mateusz Sroczyński, II E; Agata Czuk, II A; Sebastian Sobestiańczuk, I CG; Joanna Brożek, I A; Aleksandra Szymanek, I E; Joanna Banach, III E; Małgorzata Lis, II A; Natalia Kuczyńska, II F; Patryk Luty, II A; Izabela Paczewska, II E; Kacepr Kiecana, I AG; Karol Ostasz, I AG; Natalia Walkowska  I D, którzy tym  samym zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu. Przed nimi przygotowanie prezentacji dotyczących zagadnień semantycznych. Drugi etap odbędzie się 21 lutego 2020 r. (piątek) w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Uczniom i ich polonistom serdecznie gratulujemy!