07.12.2012, autor: K. Łagowska

Wysiedlenia na Zamojszczyźnie

Uczniowie klasy 2 e wzięli udział w uroczystych obchodach 70. rocznicy wysiedleń na Zamojszczyźnie.  30 listopada udali się do Sali Consulatus w Zamojskim Ratuszu, aby uczestniczyć w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej tematowi wysiedleń i przesiedleń.  Mieli okazję wysłuchać referatów, m.in. dr. hab. Janusza Wróbla (IPN Łódź), dr. Tomasza Osińskiego (IPN Lublin), prof. Jana Pisulińskiego (Uniwersytet Rzeszowski).