29.08.2016, autor: 1 LO

Wyprawka szkolna

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski o „wyprawkę szkolną” należy składać w Sekretariacie Szkoły do 6 września 2016 r.

Wzór wniosku do pobrania w Sekretariacie Szkoły.