12.04.2010, autor: PB

Wyniki VIII Międzyszkolnego Festiwalu Twórczości Scenicznej w Językach Obcych – 26 marca 2010

Festiwal  odbył się 26 marca 2010r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Zaprezentowano przedstawienia w językach angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli języków obcych. Ogółem  w  VIII edycji Festiwalu udział wzięło 79 uczniów.

-zajawka-

Sponsorzy festiwalu ufundowali atrakcyjne nagrody książkowe i rzeczowe dla uczestników najlepszych przedstawień i wyróżnionych wykonawców. Listę sponsorów tworzy Wydawnictwo Nowa Era, Szkoła Języków Obcych ”Bacalarus” w Zamościu, Wydawnictwo Express Publishing, Księgarnia Edukacyjna „Polanglo” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Przedstawienia oceniało jury w składzie: p. Gabriela Manastyrska - przewodnicząca oraz członkowie p.Ewa Rabiega, p.Adam Kułaj i p.Robert Witek. W ocenie stosowano następujące kryteria: pomysłowość interpretacji, walory językowe i wrażenia artystyczne.
I miejsce uzyskało przedstawienie w języku angielskim „Cinderella”, które przygotowali uczniowie I LO  w Zamościu pod kierunkiem p. Urszuli Kusz
II miejsce wywalczyły przedstawienia w języku niemieckim „Rotkappchen” przygotowane przez uczniów I LO w Zamościu pod kierunkiem p. Barbary Kołaczkiewicz oraz spektakl o Paryżu „A Paris” w języku francuskim przygotowany przez uczniów p. Katarzyny Wyszyńskiej-Gwozda.
Zwycięzcy III miejsca to uczniowie kl. IIg I  LO w Zamościu, którzy otrzymali nagrodę za walory humorystyczne i scenografię zaprezentowaną w przedstawieniu w języku rosyjskim „Rzepka” pod kierunkiem p. Magdaleny Nizioł.
Jury przyznało również kilka wyróżnień indywidualnym wykonawcom, autorom scenografii i prowadzącym festiwal.
Uczennice Natalia Konopka i Katarzyna Chmiel otrzymały wyróżnienia za walory językowe zaprezentowane w przedstawieniu „A Paris”.
Filip Polakowski otrzymał nagrodę  dla najlepszego aktora festiwalu, a Wojciech Ćwikliński za pomysłową interpretację roli męskiej.
Uczennica Magdalena Bosiak została wyróżniona za walory językowe i grę aktorską w roli Macochy w przedstawieniu „Cinderella” , natomiast Joanna Pyś za interpretację roli Ilsy  w scenie  z filmu „Casablanca” otwierającej festiwal.
Specjalne wyróżnienia przyznano uczennicom Agnieszce Pukaluk, Natalii Konopka i Agnieszce Brogowskiej za inwencję twórczą  i pomysłową formułę festiwalu  prowadzonego w konwencji filmu „Casablanca” . Uczennica  Klaudia Kozak zyskała uznanie jury za projekt scenografii  a uczniowie klasy Ij i Ih za wykonanie dekoracji.
Wzorem lat ubiegłych publiczność uhonorowała najlepsze przedstawienie tym razem głosując  na przedstawienie „Rzepka”  wystawione w jęz. rosyjskim.
Organizatorem festiwalu było I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – koordynacja działań p. Barbara Korczak-Kowalczyk, koordynacja informatyczna p. Paweł Biedula, pomoc w przygotowaniu scenografii p. Luiza Karwan i przygotowanie kawiarenki p. Mieczysława  Adamczuk
                                                                         Oprac. B. Korczak-Kowalczyk