10.05.2013, autor: L. Karwan

Wyniki V Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas trzecich

V Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas trzecich odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu kwietniu 2013r. Celem konkursu, zorganizowanego przez nauczyciela j. angielskiego p. Luizę Karwan, były popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży, motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu umiejętności językowych i sprawdzenie wiedzy uczniów z języka angielskiego. 

Nagrody książkowe ufundowane zostały przez wydawnictwa językowe Pearson Longman, Macmillan, Oxford University Press i Nowa Era. Nagrody i dyplomy zostały wręczone laureatom konkursu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich w dn. 26 kwietnia 2013r.

Paulina Kondraciuk  I   miejsce

Kinga Wszoła II  miejsce

Justyna Kudyk III miejsce

Marcin Petrynko IV miejsce

Marcin Byra IV miejsce

Iwona Krzesińska V  miejsce