06.11.2011, autor: M. Twardziszewska

Wymiana polsko-izraelska

W piątek 4 listopada w murach naszej szkoły gościliśmy grupę młodzieży z Izraela. Wraz z uczniami (140 osób) przyjechało 6 opiekunów i 6 przewodników. Koordynatorem wymiany jest Pani Profesor Halina Pilszczek, która dzięki wsparciu dyrekcji po raz czwarty zaprosiła Izraelczyków do I LO. Warsztaty z młodzieżą w grupach polsko – izraelskich prowadziły Panie Prof. Małgorzata Struk, Mieczysława Adamczuk, Luiza Karwan i Monika Borowska. Spotkanie mogło się odbyć dzięki wsparciu sponsora - Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.