12.12.2016, autor: J. Nadłonek (kl. 1i)

Wykład o prawach człowieka

Prawa człowieka to dla nas zagadnienie niezwykle interesujące, zwłaszcza, że jak się okazuje nie są one uniwersalne. Ten temat przybliżył nam prof. Dariusz Kondrakiewicz z UMSC, który 9 grudnia poprowadził dla nas wykład pt. Prawa człowieka.

Profesor wyjaśnił nam genezę praw człowieka. Przypominał, że Europejczycy jeszcze do końca XIX wieku nie widzieli nic złego w przedmiotowym traktowaniu człowieka. Kolejną poruszaną kwestią były dokumenty gwarantujące obywatelom różnych krajów prawa do życia, wolności religii, przekonań i innych praw społecznych. Żadne z nich nie były doskonałe, ani wydana w 1789, po rewolucji francuskiej Deklaracja praw człowieka i obywatela, ani wydana przez ONZ. Powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 roku, która nie jest obowiązkowa ani ogólnoświatowa, więc kraje niezrzeszone w ONZ mogą dowolnie ustalać, jak mają traktować społeczeństwo. Następnie rozszerzyliśmy pojęcie praw człowieka, dzieląc je na obywatelskie, społeczne i mniejszościowe. W różnych kulturach są one różnie postrzegane. Udowadnia to, że koncepcja praw człowieka nie jest uniwersalna, a godność człowieka może być realizowana zarówno poprzez wyłączne zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak i większe aspiracje w kwestiach „duchowych”.

 

Okazuje się, że prawa człowieka wcale nie są tak, oczywiste, jak się nam wydaje.  Ale można powiedzieć, że w gruncie rzeczy wszyscy rodzimy się równi, dopiero procesy społeczne tworzą miedzy nami różnice.