23.09.2010, autor: M. Twardziszewska

Wybory Samorządu Szkolnego

Dużymi krokami zbliża się termin wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W tym roku o tę funkcję zawalczy pięć osób: Katarzyna Bojar, Agnieszka Juszczak, Jakub Misztal, Magdalena Pieczonka i Agnieszka Różańska. Jak co roku, zanim zagłosujemy, odbędzie się debata z kandydatami, podczas której spróbują przekonać społeczność uczniowską, że to właśnie oni będą umieli najlepiej sprawować funkcję Przewodniczącego. Wszystkim życzymy sukcesu. Poniżej znajduje się harmonogram wyborów i plany wyborcze poszczególnych kandydatów. Zapraszamy do zapoznania się z programem, bo przecież wszystko zależy od nas!HARMONOGRAM WYBORÓW NA FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO SU:


09.09.2010. - Czwartek- 9:50 - Zebranie SU w auli (SU Samorządy klasowe).
16.09.2010. - Czwartek - Termin składania planów wyborczych kandydatów na funkcję Przewodniczącego SU do funkcjonującego Przewodniczącego SU.
17.09.2010. - Piątek - Zebranie organizacyjne z kandydatami na funkcję Przewodniczącego SU oraz Przewodniczącymi ich sztabów wyborczych.
20.09.2010.-27.09.2010. - Poniedziałek - Poniedziałek - Kampania wyborcza.
27.09.2010 – Poniedziałek – Debata wyborcza kandydatów na funkcję Przewodniczącego SU, po zakończeniu której zamknięciu ulega kampania wyborcza.
24.09.2010. - Piątek – Termin składania list członków Sztabów wyborczych do funkcjonującego Przewodniczącego SU.
27.09.2010. - Poniedziałek – Czwartek – Cisza wyborcza (kandydaci na funkcję Przewodniczącego SU zobowiązani są do usunięcia wszystkich swoich kampanii wyborczej i zawieszenia działań agitacyjnych).
30.09.2010. - Czwartek – Wybory na funkcję Przewodniczącego SU.
06.10.2010 – Środa – Uroczystość przekazania władzy nowowybranemu Przewodniczącemu SU.


PROGRAMY WYBORCZE

KATARZYNA BOJAR - IIA
Nazywam się Katarzyna Bojar, chodzę do klasy II a i będę kandydować na stanowisko Przewodniczącego SU w roku szkolnym 2010/2012. Moim głównym celem w życiu jest zmienić świat na lepsze, a skoro jestem uczennicą tego LO, to tutaj zacznę realizować swój plan. Najważniejszym powodem, dla którego chciałabym zostać przewodniczącą jest niewątpliwie fakt, że mam mnóstwo pomysłów, które pomogą polubić szkołę i wszystko, co z nią związane, z nauką włącznie. Mój plan wyborczy to nie są tylko puste słowa i obietnice, żeby "dorwać się do władzy", ale racjonalne pomysły, które przy odrobinie wyobraźni mogą zostać urzeczywistnione.
-Uważam, że w życiu szkoły powinien uczestniczyć każdy uczeń, więc pierwszym i najważniejszym punktem planu wyborczego jest współpraca z samorządami klasowymi, skrzynka skarg i problemów (czyli co Warn się nie podoba, co chcielibyście zmienić) oraz przeprowadzanie ankiety dotyczącej pracy SU.
-Dyskoteki tematyczne- wiadomo, że dyskoteki nie cieszą się w naszej szkole szczególnym powodzeniem, co bardzo chciałabym zmienić, gdyż naprawdę można dobrze się bawić.
-Maratony filmowe- kontynuacja
-"Myśl na dziś"-kontynuacja
-Galeria autorska- jest to nowy pomysł, który miałby polegać na tym, że KAŻDY, kto ma coś do pokazania (fotografia, malarstwo, rysunek itp.) będzie miał możliwość podzielenia się z innymi swoją pasją - forma wystawy lub gazetki.
-Występy zorganizowanych grup szkolnych - w naszej szkole działa i rozwija się wiele grup i zespołów, które będą miały możliwość prezentacji swoich umiejętności w formie pokazu lub koncertu.
-Wolontariat
-Akcje charytatywne - aby mobilizacja była jeszcze większa, niż dotychczas, nagrodą za zaangażowanie w zbiórki będą kupony na "dzień bez pytania" dla całej klasy. Poza tym chciałabym przybliżyć problematykę poszczególnych akcji w formie prezentacji lub gazetek szkolnych, a także powołać sekcję charytatywną, która zajmowałaby się udzielaniem informacji o konkretnych zbiórkach. Kontynuowana będzie także kawiarenka na cele charytatywne.
-Szczęśliwy numerek - każdy samorząd o niego walczy - mam nadzieję, że uda mi się to wynegocjować.
-Skrócenie lekcji w okresie przedświątecznym.
-Konkurs piosenki wigilijnej.
-Radiowęzeł: muzyka na przerwach - możliwość przynoszenia własnej muzyki, podawanie ogłoszeń i istotnych informacji.
-Zorganizowanie drużyny piłkarskiej dziewcząt.
-Pomoc uczniowska - możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez uczniów naszej szkoły - dobór przedmiotów w zależności od potrzeb.
-Tablica ogłoszeń - wszystkie ważne ogłoszenia, listy chętnych na uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne w jednym miejscu.
-Założenie kółka wokalno - instrumentalnego, które uświetniałoby wszelkie uroczystości szkolne.
-Konkursy na ogólny wystrój klasy - pod uwagę będzie brany porządek, gazetka ścienna i przede wszystkim kreatywność.
-Zajęcia w terenie - czyli lekcje na świeżym powietrzu.

AGNIESZKA JUSZCZAK – IIJ
Szef Sztabu wyborczego: Joanna Pyś kl. 2 J
Postulaty:
1.Kontynuacja wielu działań podjętych przez ubiegłorocznie wybrany samorząd
2.Radiowęzeł
3.Udoskonalenie gazetki szkolnej
4.Wolontariat
5.Angażowanie szkoły w różne akcje młodzieżowe
6.Podjęcie akcji „szczęśliwy numerek"
7.Wolontariat uczniowski (pomoc w nauce)
8.Realizowanie spraw i propozycji wpływających do SU
9.Maratony filmowe
10.Zbiórki pieniężne na cele charytatywne
11.Organizacja dyskotek

JAKUB MISZTAL - IIH
W związku ze zbliżającymi się wyborami na stanowisko przewodniczącego SU ILO im. Jana Zamoyskiego, jako ubiegającego się o to stanowisko w moim obowiązku leży zaprezentowanie planu wyborczego.
Praca samorządu uczniowskiego kadencji 2009/2010 owocowała w wiele pożytecznych i potrzebnych inicjatyw, które w mojej ocenie powinny być kontynuowane przez przyszły samorząd uczniowski. Moim celem będzie utworzenie kreatywnej, zorganizowanej i efektywnej jednostki, która będzie w stanie jak najlepiej reprezentować szkołę, wypełniać swoje obowiązki z należytą dokładnością być wzorem dla społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
W mojej ocenie, jako główny cel przyszłego samorządu, uznaję poszerzanie oraz podtrzymywanie zawartej już współpracy z organizacjami charytatywnymi.
Ważną kwestią w pracy SU jest organizacja imprez okolicznościowych i rozrywkowych tj. Dzień Kobiet, Otrzęsiny Klas Pierwszych, dyskotek czy maratonów filmowych, moim celem będzie nadanie świeżości tym przedsięwzięciom oraz ich skrupulatna i niezawodna organizacja.
W wyniku pracy w sekcji parlamentarnej w kadencji ubiegłego SU, nawiązałem bliską współpracę z PDiM województwa lubelskiego. Po rozmowie z marszałkiem Hubertem Gregorowiczem, który wyraził chęć zawarcia współpracy z naszym LO, w wyniku której rozwinie się świadomość obywatelska młodzieży w naszej szkole. Jako sposób poszerzania horyzontów i zwiększenia zaangażowania społecznego w naszej szkole chciałbym zainicjować debaty, spotkania z parlamentarzystami z naszego regionu czy też z naszymi rówieśnikami, którzy zaistnieli już w życiu publicznym zakładając organizacje młodzieżowe. Ważnym elementem tych działań jest nawiązanie ściślejszej współpracy z Akademią Złotą 9 i Fundacją Nowy Staw, które zajmują się aktywizacją młodzieży na terenie naszego województwa. Celem tego typu działań jest chęć podniesienia postawy obywatelskiej wśród uczniów naszej szkoły oraz zachęcenie ich do powoływania do życia własnych tego typu inicjatyw.
Plan wyborczy to tylko suchy stelaż pracy przyszłego samorządu, będzie on otwarty na inicjatywy uczniowskie, sugestie i propozycje podsuwane przez grono pedagogiczne. SU nie może być organizacją zamkniętą i niedostępną dla społeczności szkolnej. Każdy powinien posiadać szansę na wykazanie swoich zdolności na polu tego typu organizacji.

MAGDALENA PIECZONKA - IB
Szef Sztabu wyborczego: Aleksandra Mołdoch
O kandydacie:
Uczennica klasy IB o profilu matematyczno-fizycznym. Interesuję się malarstwem, fotografią oraz muzyką rockową.
Postulaty:
1.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej ich oczekiwań wobec SU
2.Informowanie o działaniach SU
3.Dbanie o ład, estetykę na terenie liceum
4.Organizowanie loterii itp. Przez SU z których zyski przeznaczane będą na
projekty, inwestycje służące uczniom i szkole.
5.Prezentowanie władzom szkolnym wniosków i opinii dotyczących
społeczności uczniowskiej i szkoły
6.Obrona praw uczniów i ich interesów
7.Stworzenie uczniowskiej gazetki szkolnej, za która odpowiedzialny będzie
stały zespół redakcyjny powołany w drodze eliminacji. Gazetka posiadałaby
szeroki zakres tematyczny oraz wydawana byłaby co miesiąc (we wstępnym
założeniu)
8.Zorganizowanie olimpiady ogólnoprzedmiotowej, w której braliby udział
przedstawiciele poszczególnych klas I i II, a nagrodę stanowiłby jeden dzień
wolny od pytania
9.Dbanie o stała działalność radiowęzła


AGNIESZKA RÓŻAŃSKA - IIC
Główny sztabowy: Mateusz Metzger
1.Wprowadzenie „Szczęśliwego numerka"
Samorząd po rozpoczęciu kadencji, jeżeli Dyrektor wyrazi zgodę, wprowadzi „szczęśliwy numerek". Polega to na tym, że w piątek losowane będą numery z dzienników na każdy dzień tygodnia. Osoba, która posiada ten numer jest zwolniona z odpowiedzi i kartkówek niezapowiedzianych. Jest to dodatkowa „szansa" dla uczniów.
2.Zorganizowanie szkolnego przeglądu młodych talentów.
Jest to konkurs dla uczniów naszej szkoły, którzy posiadają talenty muzyczne, wokalne czy też taneczne. Przegląd odbędzie się po zajęciach szkolnych, w auli. Każdego roku wraz z nowymi osobami trafiają do szkoły nowe talenty, które warto odkryć.
3.Organizacja warsztatów dla maturzystów pt. „Jak radzić sobie ze stresem?"
Będą to zajęcia prowadzone z psychologiem. Mają one na celu pomoc w radzeniu sobie ze stresem. Szczególnie ważne jest to dla maturzystów, ponieważ matura jest okresem stresu, a nie każdy potrafi sobie z tym poradzić.
4.Organizacja koncertu muzyki poważnej.
Samorząd zorganizuje koncert muzyki poważnej, gdzie zaproszona zostanie Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Uczniowie będą mogli obcować z muzyką, której na co dzień nie słuchają.
5.Zapewnienie ciepłych posiłków.
W czasie długich przerw będą do nabycia ciepłe posiłki dla uczniów i nauczycieli. Jest to bardzo ważne, aby uczniowie mieli dostęp do ciepłych posiłków w czasie, gdy są w szkole, szczególnie w czasie zimy.
6.Zorganizowanie poczty walentynkowej.
Samorząd zorganizuje pocztę walentynkową. Jest to okazja, aby każdy z uczniów mógł posłać kilka miłych słów drugiej osobie.
7.Organizowanie zbiórek funduszy oraz przedmiotów dla osób potrzebujących.
W miesiącu grudniu br. (przed gwiazdką) Samorząd podejmie się akcji zbiórki funduszy i zabawek dla dzieci z lokalnych domów dziecka. Natomiast w czerwcu Samorząd zorganizuje zbiórkę funduszy dla dzieci z lokalnych domów dziecka, aby wspomóc te instytucje w okresie wakacyjnym. Poza tym Samorząd cały czas będzie otwarty i gotowy do prowadzenia aktywnej pomocy dla potrzebujących.
8.Zorganizowanie przynajmniej dwóch dyskotek i karaoke w roku szkolnym. Członkowie Samorządu podejmą się organizacji dwóch dyskotek (okres karnawału, wrzesień - głównie integracyjna dla pierwszoklasistów) oraz dwóch imprez Karaoke (okres karnawału).
9.Częste badania opinii publicznej.
Samorząd chciałby zaraz na początku kadencji zorganizować w szkole szereg badań Opinii Publicznej, na temat: Czy lubisz swoją szkołę? Co chciałabyś/chciałbyś w niej zmienić? Czego oczekujesz od nowego SU? Czy znasz swoje prawa, które gwarantuje Ci statut szkoły? Oraz inne.