10.10.2014, autor: M. Podolak

"Wybierz studia"

Ruszył nowy portal prezentujący ofertę edukacyjną wszystkich szkół wyższych działających na terenie naszego kraju. Nowy portal MNiSW www.wybierzstudia.nauka.gov.pl jest adresowany przede wszystkim do licealistów. Ma on wesprzeć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wyborze studiów zgodnych z ich zainteresowaniami i zlokalizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania, a także pomóc im w dostosowaniu wyboru przedmiotów maturalnych do wymagań wytypowanej uczelni.

Informacje o uczelniach będzie można filtrować według sześciu kategorii: nazwy uczelni, lokalizacji, kierunku studiów, przedmiotów maturalnych oraz rodzaju uczelni (np. publiczna lub niepubliczna) i trybu studiów). Na portalu www.wybierzstudia.nauka.gov.pl uczniowie znajdą również inne informacje na temat wybranych studiów - m.in. dane o liczbie studiujących na nich osób, liczbie studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus czy liczbie nauczycieli, którzy doszkalają się poza granicami Polski. Dostępne tam będą również informacje o tym, jakie kierunki zostały wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, a które z powodu negatywnej oceny zawieszają nabór czy nawet zostaną zlikwidowane w najbliższej przyszłości.