30.11.2017, autor: A. Kamińska, M. Podolak

Wspomnienie o Zdzisławie Stroińskim

W listopadowy wieczór mieszkańcy Zamościa spotkali się, aby wspólnie powspominać niezwykłego, choć trochę niedocenianego,  poetę Zdzisława Leona Stroińskiego, którego losy związane były z naszym miastem. Jego ojciec sprawował prawna opiekę nad dobrami Ordynacji Zamojskiej, toteż Zdzisław uczęszczał do zamojskiego gimnazjum, gdzie dostrzeżono jego talent literacki. W szkolnej gazetce publikował swoje pierwsze utwory. W roku 1939 Zdzisław Stroiński zdał maturę i zamierzał kontynuować studia prawnicze na KUL. Wojna jednak pokrzyżowała jego plany a Powstanie Warszawskie, w którym aktywnie uczestniczył, położyło kres jego życiu.

Uroczystość upamiętniająca odbyła się dokładnie w dzień urodzin poety – 29 listopada i rozpoczęła się Mszą świętą w jego intencji. Nabożeństwo uświetnili uczniowie i chór szkolny pod opieką księdza Jerzego Frankiewicza. Następnie uczestnicy udali się na Ulicę Kościuszki i pod pamiątkową tablicą zapalono znicze.

Dalsza część wieczoru odbyła się w kawiarni „Kawa na ławę” .  Agnieszka i Piotr Linkowie, którzy pełnili rolę gospodarzy wieczoru,  wprowadzili w poetycką zadumę odczytując wiersz poety „Staw się zaplątał w sieciach tataraku…”, 

a Karolina Szeremeta z zespołem muzycznym  /I LO/ zaprezentowali jego wersje wokalną.

Kilkoro uczestników spotkania odczytało wiersze poety.

Pan Krzysztof Hałon zamojski przewodnik, „zamościanin z odzysku”, jak przedstawili go prowadzący spotkanie, przybliżył życie i twórczość Zdzisława Stroińskiego w krótkim wykładzie.

Ostatnim elementem spotkania był film o bohaterze wieczoru autorstwa Hanny Etemadi pt. „Ślady”. Projekcję filmu poprzedził krótki wykład Agnieszki Linek  przybliżający uczestnikom nietuzinkową postać reżyserki, która osobiście udostępniła  płytę z filmem.

Organizatorami spotkania było I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu oraz Przewodnicy Zamojskiego Koła PTTK.