24.02.2015, autor: A. Nowak

Współpraca z Wydziałem Politologii UMCS

W ramach umowy o wzajemnej współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 23 lutego 2015 r. została podpisana przez Dyrektora Zygmunta Kamińskiego  szczegółowa umowa o współpracy z Wydziałem Politologii. W ramach Umowy Wydział objął patronatem uczniów naszej Szkoły, którzy są  zainteresowani problematyką z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa. Stronę uniwersytecką reprezentował Dziekan Wydziału Politologii Pan prof. dr hab. Grzegorz Janusz.