27.02.2018, autor: M. Twardziszewska

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to kolejna uczelnia, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę. KUL zdecydował się objąć patronat nad I Liceum, by wspólnie prowadzić działania o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym i naukowym. Dzięki podpisaniu umowy przez Rektora Uczelni, ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego i panią Dyrektor Bożenę Krupę możliwy będzie m.in. udział młodzieży w wybranych zajęciach akademickich, w wykładach otwartych, konferencjach czy sympozjach, a także udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych na terenie szkoły. Cieszymy się z pozyskania nowego partnera i liczymy na owocną współpracę!