12.03.2016, autor: ZP

Współczesne zagrożenia związane z cyberprzestępczością komputerową

Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Zamościu p. Dariusz Kuropatnicki z Zespołu d.s Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii w dniach 08-11.03.2016 prowadził cykl spotkań z młodzieżą klas I-III naszej szkoły na temat współczesnych zagrożeń związanych z cyberprzestępczością komputerową.

Podczas spotkania młodzież uzyskała informację m.in. na temat odpowiedzialności prawnej i ich konsekwencjach w zakresie szeroko rozumianej cyberprzemocy, rodzajów przestępstw komputerowych jak i co należy zrobić w przypadku stania się ofiarą z użyciem elektronicznych technologii. Podczas spotkania zaprezentowano film profilaktyczny "W sieci" a także zapoznano z ogólnopolską akcja edukacyjną Nieskradzione.pl gdzie uczestnikom przekazano ulotki.

Spotkanie zorganizowali: p. Agata Waszek - wicedyrektor szkoły i p. Zbigniew Pałka - nauczyciel informatyki.