13.12.2019, autor: A. Niańko

Wolontariusze docenieni!

W Zamojskim Centrum Wolontariatu 11 grudnia 2019 roku odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana pod hasłem "Młodzi biało-czerwonej". Podczas Gali wręczono podziękowania najaktywniejszym wolontariuszom, koordynatorom i Klubom. 

Nagrodę Prezydenta Miasta Zamość otrzymała Natalia Semeniuk oraz Oliwia Radomska jako wyraz uznania dla szczególnej postawy, pełnej wrażliwości, otwartości i chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym.