03.09.2018, autor: I LO

Witaj Szkoło!

Piękna pogoda towarzyszyła licealistom i nauczycielom 3 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Rektoralnym. Następnie cała społeczność szkolna zgromadziła się na dziedzińcu Akademii. 

Na naszej uroczystości gościliśmy panią Monikę Żur - dyrektor zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, która zabrała głos i przekazała również list od Lubelskiej Kurator Oświaty i Wojewody Lubelskiego oraz panią Agnieszkę Kowal – dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, która pogratulowała świetnych wyników licealistów na tegorocznej maturze i przekazała życzenia od Prezydenta Zamościa. Pani dyrektor Bożena Krupa i wyraziła nadzieję, że nowy rok szkolny będzie owocny i satysfakcjonujący dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  Zwróciła uwagę na to, że w życiu szkolnym ważne są nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również życzliwość, uśmiech i przyjazna atmosfera. Szczególnie ciepło przywitani zostali pierwszoklasiści, którzy rozpoczynają naukę w 9 klasach o różnorodnych profilach: matematyczno – fizycznym, informatycznym, ekonomicznym, lingwistycznym, humanistycznym, prawniczym i biologiczno- chemicznym. Po zakończonej uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Wszystkim życzymy powodzenia w szkolnych zmaganiach!