30.11.2020, autor: I. Kicińska

Wirtualne laboratoria biologiczne w Katedrze Biologii Komórki UMCS

Trwająca pandemia COVID-19 nie powstrzymała uczniów I LO przed zgłębianiem tajników wiedzy biologicznej i kontynuacją współpracy z UMCS.W ramach innowacji pedagogicznej "Zadziwiający świat biologii-doświadczenia źródłem wiedzy", realizowanej przez p. Iwonę Kicińską, uczniowie szczególnie zainteresowani biologią, wzięli udział w wirtualnych laboratoriach 

w Katedrze Biologii Komórki UMCS.

Tematem spotkania z pracownikiem naukowym była hodowla roślin in vitro. Uczniowie zapoznali się z nowoczesną metodologią badań, procedurami prac badawczych i sprzętem laboratoryjnym. 

Dr Marcin Domaciuk zaznajomił młodzież z zasadami pracy w sterylnych warunkach oraz 

z procedurami przygotowania pożywek i pasażu roślin. Obserwacja pracy laboranta na ekranie, wraz z jednoczesnym omówieniem wykonywanych czynności przez prowadzącego, sprawiły, że  uczniowie niejako przenieśli się do uczelnianego laboratorium.

Wirtualne zajęcia na uczelni mają na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia 

w zakresie biologii oraz wszechstronny rozwój uczniów poprzez kontakt z kadrą 

naukowo-dydaktyczną. Kolejne spotkanie z pracownikiem naukowym UMCS planowane jest już wkrótce.