20.09.2017, autor: M. Podolak

Wieczór z Leśmianem

Wtorkowy wieczór miłośnicy poezji Leśmiana mogli spędzić w Zamojskiej Synagodze, uzupełniając swoją wiedzę o poecie oraz wybrać się w podróż /ograniczoną jedynie wyobraźnią/w świat  jego poezji. Pani Ewa Kędziora zaprosiła nas na wycieczkę do Warszawy okresu dwudziestolecia międzywojennego śladem ważnych dla Leśmiana adresów.

Pan Piotr Linek zachęcił publiczność do wnikliwego przyjrzenia się „Dziewczynie”. Interpretacja wiersza zmierzała do odkrycia jego filozoficznej i głęboko egzystencjalnej wymowy. Trzeba było wykorzystać nie tylko swój intelekt, ale i umiejętność graficznego przedstawienia treści. 

Pan Sławomir Bartnik - prezes Zamojskiego Towarzystwa Leśmianowskiego i niestrudzony popularyzator wiedzy o Leśmianie - zaprezentował fotografie związane z poetą i przybliżył mniej znane fakty z jego biografii. Wspomniał też o nowym projekcie towarzystwa, czyli powstającym filmie, którego  scenarzystką i reżyserem jest Natasza Ziółkowska-Kurczuk. 

Wykłady doskonale dopełniała oprawa muzyczna – poezje Leśmiana z muzyką Stanisława Soyki śpiewała Katarzyna Linek, której akompaniowały pani Joanna Przekocińska i Karolina Wołoch.

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Roku Leśmianowskiego w Zamościu. Jego organizatorami byli: Centrum „Synagoga”, Zamojski Oddział PTTK oraz Nasze Liceum.