31.03.2019, autor: B. Soboń

Warto żyć zgodnie z prawem - spotkania z prokuratorem

W marcu odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Prokuratury Rejonowej w Zamościu i Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie. W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich naszego liceum. Tematyka prelekcji dotyczyła zakresu pomocy jaką świadczyć mogą Prokuratury ofiarom przestępstw.

Uczniowie zostali również zapoznani z niuansami niezwykle odpowiedzialnej i trudnej pracy prokuratora oraz z procedurą wyboru studiów prawniczych i przebiegiem aplikacji, jaką absolwenci prawa odbywają w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Na spotkaniach dużo czasu poświęcono na omówienie tematów dotyczących cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej młodocianych i osób pełnoletnich oraz przestępczości narkotykowej. Młodzież chętnie korzystała z możliwości zadawania nurtujących je pytań.