31.10.2019, autor: I. Kicińska

Warsztaty laboratoryjne na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Dnia 19 października grupa 20 uczniów z klas II i I naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach eksperymentalnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Warsztaty zostały zorganizowane przez p. Iwonę Kicińską w ramach innowacji pedagogicznej "Zadziwiający świat biologii - doświadczenia źródłem wiedzy". Umożliwiają  one naszym uczniom rozwijanie swoich zainteresowań naukowych oraz poszerzenie wiedzy biologicznej . W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie mają możliwość samodzielnego wykonywania ciekawych doświadczeń biologicznych i nabywania umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą.

Podczas pierwszego wyjazdu na uczelnię uczniowie wzięli udział w wykładzie dotyczącym zasad i warunków prowadzenia kultur in vitro oraz zapoznali się z wyposażeniem i zasadami pracy w Katedrze Biologii Komórki. Najciekawszym doświadczeniem okazała się praca pod kierunkiem pracowników naukowych. Uczniowie pracowali w  sterylnych komorach z laminarnym przepływem powietrza, w których dokonali sterylizacji nasion i założyli własne hodowle roślin in vitro.