11.10.2012, autor: H. Pilszczek

Warsztaty edukacyjne w Centrum „Synagoga”

W dniach od 19 września do 31 października 2012 r. młodzież naszego Liceum uczestniczy w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Podczas warsztatów przedstawiona zostanie historia i kultura społeczności żydowskiej Zamościa, która przez stulecia współtworzyła intelektualne, religijne i kulturowe dziedzictwo miasta. Dzięki interaktywnym metodom pracy uczniowie w interesujący i atrakcyjny sposób zapoznają się z przekazywanymi treściami. 

Warsztaty poświęcone są następującym zagadnieniom:

1. Historia Żydów w Zamościu.

2. Judaizm – główne święta i tradycje.

3. Synagoga w życiu społeczności żydowskiej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w gmachu renesansowej synagogi w Zamościu 

przy ulicy Pereca 14. Czas trwania jednego warsztatu to 2 godziny lekcyjne (90 min.). 

Młodzież uczestniczy w warsztatach w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia 

i kultura dwóch narodów”, który nasza szkoła realizuje już od pięciu lat. Przypomnę, że w ramach tego projektu co roku odwiedzają naszą szkołę młodzi Izraelczycy z miejscowości Le Zijon (ok. 15 km od stolicy Izaela Tel – Avivu).